Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

SIG Senfølger

SIG Senfølger arbejder for at samle den viden der hastigt øges om senfølger efter kræftbehandling, og præsentere denne viden let tilgængelig

"Det virker som om, der er styr på alt, når man får kræft. Kræftpakken går i gang med det samme og alle dørene åbner sig. Men lige så snart man er erklæret kræftfri, så lukker alle dørene sig igen, og man skal KÆMPE for at få hjælp til sine problemer. Synes også at systemet har svært ved at anerkende, at man efter et kemoforløb kommer ud med store fysiske problemer, som gør hverdagen svær. Som om at man ikke vil erkende, at kemoterapi kan give problemer bagefter."
Citat fra tidligere kræftpatient

Om SIG Senfølger

SIG gruppens medlemmer

Det tilstræbes, at der er minimum fem medlemmer for at sikre dynamikken i gruppen. Gruppens medlemmer består af sygeplejersker, der dagligt arbejder med mennesker, der har eller har haft kræft, og som har særlig interesse for området senfølger opstået som følge af kræftsygdom eller -behandling. Ved optagelse i gruppen er det et krav, at sygeplejersken har ledelsesmæssig opbakning fra sin arbejdsplads, så vedkommende kan deltage i møderne minimum to gang om året uden selv at betale timer og transport.

Vidensopsamling

Der arbejdes med senfølger på flere niveauer i Danmark. De behandlende afdelinger forsøger at skabe overblik og viden. Kommunerne vil gerne kunne hjælpe borgeren bedst muligt. Der er lavet flere undersøgelser der viser, at patienterne føler sig dårligt informeret og dårligt hjulpet Vi i SIG Senfølger ønsker, at samle eksisterende viden, og gøre den let tilgængelig. Siden er for sygeplejersker, der i hverdagen forsøger at hjælpe nuværende og tidligere kræftpatienter, der kæmper med senfølger efter behandling. Siden er tænkt som inspiration og vidensdeling, og ikke nødvendigvis udtryk for gruppens egne holdninger. Vi har delt vidensbanken op i sider med en evidensbaseret tilgang, og sider som er mere praksisnære i hverdagen.