Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Vedtægter og fakta

FSOP blev stiftet i 1975 under navnet FS02. Senere blev dette faglige selskab døbt FSSASMO og varetog interesser for sygeplejersker ansat ved operationsgange, sterilcentraler, ambulatorier, samt skade- og modtageafdelinger. Igennem årene blev der oprettet faglige selskaber, der var mere fagspecifikke, hvorfor majoriteten af medlemmerne var ansat ved operationsafdelinger. I 2019 blev det et faglig selskab kun for operationssygeplejersker, og ændrede navn til FSOP.

Vi har tidligere heddet Fs SASMO, men på generalforsamlingen okt. 2018 besluttede vi at ændre vores navn til Fagligt Selskab for Operationssygeplejersker - FS OP

Vedtægter og fakta