Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo
Rundt logo - Palliationssygeplejersker

Palliationssygeplejersker

Fagligt selskab for palliationssygeplejersker

Rundt logo - Palliationssygeplejersker

FSP bakker op om medlemmer, der har forladt ’Udvalget for en mere værdig død’

FSP har fulgt med i arbejdet i regeringens udvalg for en mere værdig død.

Da udvalget i sin tid blev nedsat, medførte det bekymring for, at fokus for udvalgets arbejde ville blive at opstille modeller for hvordan aktiv dødshjælp kan praktiseres i Danmark, fremfor at forholde sig til hvordan palliative borgere i Danmark kan sikres bedre symptomlindring. Denne bekymring har desværre vist sig at holde stik.  

Jesper Grud og Emma Helledie, som begge til daglig arbejder med palliation, har - ganske i tråd med DSR - til fulde vores opbakning ift. deres beslutning om at udtræde af udvalget.  

Se det åbne brev fra Jesper Grud og Emma Helledie her.

Se DSR's reaktion her.

Kommende arrangementer

Landskursus 2024

"Omsorgens nødvendighed i palliation" som afholdes den 26. - 27. september 2024 på Hotel Comwell Kolding. 


Du kan læse mere, se det fulde program og tilmelde dig her. 

Den Sidste Tid Foto

Nyt e-læringskursus i palliation

Palliativ enhed på OUH har udviklet et digitalt læringsprogram målrettet sundhedsprofessionelle, der arbejder med palliative problemstillinger i både primær-og sekundærsektor.
Programmet kan anvendes af såvel læger som sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt studerende. Formålet er at give de sundhedsprofessionelle ny viden og dermed en større forståelse for patienter og pårørendes ønsker og behov i den afsluttende del af livet.

Håbet med kurset er at give personalet flere kompetencer og mere mod til at understøtte disse ønsker og behov og dermed øge livskvaliteten for både patient og pårørende i den sidste tid.

Det digitale læringsprogram består af et intromodul og tre cases, hvor den sundhedsprofessionelle indtager forskellige roller.
Sundhedsprofessionelle ansat i regionen tilgår det digitale læringsprogram via Plan2Learn, mens sundhedsprofessionelle ansat i kommunen tilgår det digitale læringsprogram via den enkelte kommunes kursussystem.

Ønsker du at høre mere om, hvordan kurset kan blive tilgængeligt på din arbejdsplads, så bed jeres ansvarlige for e-læring tage kontakt til Chefkonsulent Maiken Ploug Krogslund i Region Syddanmarks Ledelsesakademi på følgende mail: mai@rsyd.dk

FSP Kræftplan V

FSP var d. 12. marts 2024 inviteret ind i Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af Kræftplan V

Vores primære budskab var, at nøglen til en bedre palliativ indsats er at satse på uddannelse og kompetenceudvikling. Vi forklarede, hvorfor det vil være vigtigt, at satse på en specialuddannelse for sygeplejersker i palliation.

Se FSP's anbefalinger til Kræftplan V

Vi talte både om basal og specialiseret palliation i en fremtid, hvor patientantallet ventes at stige markant. Derudover var vi inde på:

Adgang til basal og specialiseret palliation, kvalitet i den palliative indsats, systematisk identificering af palliative behov, samtaler og ønsker om livets afslutning, klare rammer for henvisning til specialiseret palliation, samarbejdet på tværs af sektorer, kapacitet på palliationsområdet, palliation til patienter med andre sygdomme end kræft og ulighed i palliation.

Nu venter vi spændt på at se resultatet i den nye Kræftplan, men der er vi nok fremme i 2025.

Seneste nyt fra Facebook

Indholdet kan ikke vises pga. de valgt indstillinger for cookies

Om os

Find info om bestyrelsen, og se vedtægter, visioner og forretningsorden for vores selskab

Virksomhedsinformation

CVR: 34169047
GLN: 5790002581267