Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Økonomisk støtte

Fripladser og andre former for uddannelsessøgning (tidligere legater) – fagligt selskab for psykiatriske sygeplejersker/ 2023-2024

Fripladser og andre former for uddannelsessøgning 

Der afsættes et beløb på generalforsamlingen til tilskud til studierejser, kurser, kongresser og projekter med relevans for psykiatriske sygeplejersker. Dette kan søges af medlemmer. Dog forudsættes medlemskab i 2 år på ansøgningstidspunktet. Det enkelte medlem kan kun tildeles tilskud hvert andet år.

Ansøgning kan fremsendes løbende til kassereren og vil senest blive behandlet ved det førstkommende møde i bestyrelsen. Max-beløbet for den enkelte legatportion fastsættes af bestyrelsen. Ansøgninger til konferencer selskabet er medlemmer, vil blive foretrukket. Selskabet er medlem af PSSN og HORATIO.

Medlemmer, der søger tilskud, forpligter sig til efter aftale at sende indlæg til redaktionen af medlemsbladet eller på hjemmesiden.

Bestyrelsen fungerer som legatbestyrelse.

Bestyrelsen kan ikke søge legat.

I ansøgningen beskrives formålet og hvordan dette hænger sammen med selskabets visioner. Der sendes desuden et budget.