Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

EULAR anbefalingerne

EULAR-anbefalinger for sygeplejerskens rolle ved behandling og pleje af kronisk inflammatorisk artrit

I 2011 udgav EULAR 10 anbefalinger for sygeplejerskens rolle ved patienter med inflammatorisk artrit.

Anbefalingerne er udarbejdet af et tværfagligt europæisk ”task force” med medlemmer fra 14 lande. Anbefalingerne er evidensbaserede på baggrund af systemisk litteratursøgning og ekspertvurderinger.

De 10 anbefalinger blev præsenteret på EULAR og efterfølgende publiceret i 2011.

I FSRS har vi i flere år arbejdet med at implementere anbefalingerne i Danmark.

Anbefalingerne blev opdateret i 2019, og er også oversat til dansk.

Se anbefalingerne her:

EULAR anbefalinger opdaterede 2019 (engelsk) 

EULAR anbefalinger opdaterede 2019 (dansk oversættelse) 

EULAR anbefalinger 2011 (engelsk)