Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Om vores selskab

Læs mere om vores faglige selskab for sygeplejersker, der arbejder med udvikling og forskning

Fagligt selskab for sygeplejersker der arbejder med forskning og udvikling blev dannet i 2005. I dag er vi det selskab som, via DASYS, rekrutterer flest medlemmer til råd og udvalg på nationalt niveau. Siden 2005 har der været en jævn medlemsfremgang således, at der i 2022 er over 400 medlemmer.​​

Vores medlemsgruppes funktioner er meget forskellige, formodentligt da vi breder os over sygepleje i alle dens vinkler fra vugge til grav. Titlerne er fx Udviklingssygeplejersker, kliniske oversygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister, ledere, forskere, phd-studerende, kvalitetssygeplejersker med flere. Flere af disse titler dækker over medarbejdere, som der ofte er få af i en organisation, hvilket af den årsag kan betyde at man kan føle sig isoleret i sin funktion. Netop derfor kan et landsdækkende fagligt selskab med mulighed for inspiration, sparring og udveksling af ideer, viden og erfaring, være en stor styrke.