Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Om FSTS

Læs mere om Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje.

Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje

Selskabet blev oprettet i 1998, efter at der i nogle år havde været afholdt årlige arbejdsseminarer af en gruppe sundheds- og sygeplejersker, der arbejdede med etniske minoriteter.

Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje har nu ca. 30 medlemmer, som arbejder og har interesse for sygepleje til etniske minoriteter indenfor mange forskellige grene af sygeplejen: Somatiske afdelinger, psykiatrien, hjemmesygeplejen, sygeplejeskoler, sundhedsplejen og asylcentre.

Formål

Formålet med selskabet er:

 • at bidrage til udvikling af sundheds- og sygeplejen, således at der skabes bevidsthed om plejens tværkulturelle dimensioner
 • at fremme erfaringsudveksling mellem selskabets medlemmer
 • at yde gensidig kollegial støtte til projekter og undersøgelser i forhold til tværkulturel pleje
 • at medvirke til vidensopsamling- og formidling af studier, projekter og litteratur på området
 • at etablere og udvikle et nationalt og internationalt samarbejde med sammenlignelige organisationer for videns- og erfaringsudveksling

 

Andre arbejdsområder er at:

 • opsamle viden og erfaring indenfor tværkulturel sygepleje
 • arbejde for at implementere tværkulturel sundheds- og sygepleje i sygeplejerskeuddannelsen og i efteruddannelse af sygeplejersker
 • arbejde for etnisk ligestilling i sundhedsvæsnet
 • arbejde for, at der bruges professionelle tolke i sundhedsvæsnet
 • yde vidensformidling i forhold til medlemmer, sygeplejeskoler, sygeplejersker og andre interesserede
 • formidle kontakt til undervisere og ressource personer ved forespørgsel
 • samarbejde med andre faglige selskaber