Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Vidensbank

Vi har samlet faglig relevant viden til gavn og inspiration.

Undervisere
Tilbud om undervisning og undervisernes kontaktoplysninger

Dorthe Nielsen
Sygeplejerske, Ph.D, lektor
Indvandrermedicinsk K´linik,
Odense Universitet
Mail

Mathilde Hermansen
Sygeplejerske, MPH, adjunkt, cand. cur. i klinisk sygepleje
Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg,
Mail

Marianne Østerskov
Psykiatrisk sygeplejerske, supervisor, EMDR-terapeut
Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri
Psykiatrisk Center Ballerup
Mail

Emner: Kulturmøder i psykiatrien, Psykisk sygdom hos etniske minoriteter, Interkulturel kommunikation, Posttraumatisk belastningsreaktion, Narrativ tilgang, Kulturel spørgeguide.

Grete Mygind
Sygeplejelærer, cand. comm.
Risagervej 8
2720 Vanløse
Mail
Emner: Interkulturel kommunikation

Anne-Dorthe Roland
Ledende sundhedsplejerske, konsulent
Sønderengen 98
2860 Søborg
tlf. 39 66 32 23
Mail

Emner: Interkulturel kommunikation, Kulturmøder i sundhedsvæsenet, Børn i torturramte familier.