Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Økonomisk støtte

Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker afsætter hvert år en pulje til uddeling af økonomisk støtte til udenlandske arrangementer. Denne støtte kan søges af FSUS medlemmer. Se mere længere nede på siden her om vores retningslinjer for tildeling af støtte.

Økonomisk støtte til konferencer eller studiebesøg

Uddelingen udgør en vigtig indsats for bestyrelsen og stemmer overens med FSUS’s formål om udvikling inden for såvel sygeplejen som undervisning og vejledning.
Finansieringen af den økonomiske støtte sker for de midler selskabet råder over og er afhængig af selskabets økonomi, derfor kan antallet/størrelsen variere fra år til år. Bestyrelsen kan i forbindelse med specielle arrangementer beslutte at dele af eller hele puljen øremærkes til disse arrangementer.

Der uddeles kun støtte til udenlandske arrangementer.

Ved tildeling af økonomisk støtte forpligtes medlemmet til at udarbejde et referat med sit faglige og personlige udbytte af arrangementet. Referatet formidles her på hjemmesiden.

Ansøgninger behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

Medlemsforhold
Ansøgeren skal have været aktivt medlem af Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker i mindst et år. Medlemskab skal opretholdes under deltagelse i det søgte arrangement.

Ansøgning og retningslinjer
Her nedenstående findes ansøgningsskema og retningslinjer for tildeling af støtte:

....

Ansøgningsskema til økonomisk støtte

Retningslinjer for tildeling af økonomisk støtte

Ansøgningen sendes til:
Formand
Reila Frost
Tlf.: 26837203
Mail

 

 

Rejsebrev ICN kongress 2023- Helle Andersen

Helle Andersen

Rejsebrev ICN kongress 2023- Lene Rostgaard

Lene Rostgaard

Rejsebrev ICN kongress 2023- Helle Svenningsen

Helle Svenningsen

Rejsebrev ICN kongres 2023- Reila Frost

Rejsebrev ICN Reila Frost

Rejsebrev ICN kongres 2023- Hanne F. Mortensen

Rejsebrev ICN Hanne F Mortensen

Rejsebrev ICN kongres 2023- Lotte Evron

Rejsebrev ICN Lotte Evron