Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Uddannelsesnyt

Uddannelsesnyt udgives af Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker, og henvender sig til alle, der er involveret i sygeplejerskeuddannnelsen og social- og sundhedsuddannelsen. Uddannelsesnyt udkommer 4 gange årligt

Skriv til redaktionen

Har du en mening om om sygeplejerskeuddannelsen og/ eller social- og sundhedsuddannelsen?
Har du læst, studeret eller oplevet noget, andre kan have udbytte af?
Eller har du blot lyst til at dele dine synspunkter med andre?

Så skriv til redaktionen. Indlæg indsendes via mail til ansvarshavende redaktør Susanne Pommergård Jakobsen.
Nærmere retningslinier aftales individuelt

Deadlines
Indlæg til ''Uddannelsesnyt' skal være redaktionen i hænde senest:
15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november

Abonnement
Bladet udgives online.

Hvis du vil have besked om nye udgivelser af Uddannelsesnyt direkte i din mailboks, så se videoen: Sådan tilmelder du dig

Redaktionen

Se hvem der udgør Uddannelsesnyts redaktion

Forfattervejledning

Uddannelsesnyt - Udgives af Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker, og henvender sig til alle, der beskæftiger sig med tilrettelæggelse, afvikling og udvikling af sundhedsuddannelserne.