Faglig sparring

Har du behov for hurtig og faglig sparring eller at starte en sygeplejefaglig debat, så benyt Facebook- FS sygeplejersker i kommunerne.
 

Arbejdsgrupper

Journal bekendtgørelsen: Bekendtgørelsen er under revison. Inge Jekes deltager i arbejdet.

Uddannelse i Borgernær sygepleje: Det er muligt at tilmelde sig uddannelsen start november. Pia Ravnsbæk Bjærge deltager i arbejdsgruppen. 

Tilsyn på det social- og plejefaglige områder: Der er nedsat en strategisk følgegruppe, hvori Ingrid Lysholdt deltager. 

Målepunkter for det risikobaseret tilsyn i kommunerne på sundhedsområdet. Ninna Uhrlund Kalundborg, deltager i arbejdet. 

Hensigtmæssig medicinering til personer med demens: Gruppen skal udarbejde læringsmateriale om hensigtmæssig medicinering til personer med demens. Et initiativ i den Nationale Demenshandleplan. Tine Schulz fra Odsherred deltager. 

National Klinisk retningslinje for risikovurdering og forebyggelse af tryksår: Arbejder foregår fra december 2018- janaur 2020. Jane Hampton, Århus kommune deltager.