Faglig sparring

Har du behov for hurtig og faglig sparring eller at starte en sygeplejefaglig debat, så benyt Facebook- FS sygeplejersker i kommunerne.
 

Arbejdsgrupper

Medhjælpsreglen: Ændring af medhjælpsreglen.  I takt med udviklingen i hjemmesygeplejen, er der behov for at se på delegations reglerne, derfor er der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på en revidering. Merete Rudolfsen deltager i referencegruppe vedr. dette arbejde.

Journal bekendtgørelsen: Bekendtgørelsen er under revison. Inge Jekes deltager i arbejdet.

Uddannelse i Borgernær sygepleje: Det er muligt at tilmelde sig uddannelsen med start 1. december. Pia Ravnsbæk Bjærge deltager i arbejdsgruppen. 

Tilsyn på det social- og plejefaglige områder: Der er nedsat en strategisk følgegruppe, hvori Melanie Clivaz-Nielsen deltager. 

Målepunkter for det risikobaseret tilsyn i kommunerne på sundhedsområdet. NinnaUhrlund Kalundborg, deltager i arbejdet. 

Hensigtmæssig medicinering til personer med demens: Gruppen skal udarbejde læringsmateriale om hensigtmæssig medicinering til personer med demens. Et initiativ i den Nationale Demenshandleplan. Tine Schulz fra Odsherred deltager. 

National Klinisk retningslinje for risikovurdering og forebyggelse af tryksår: Arbejder foregår fra december 2018- janaur 2020. Jane Hampton, Århus kommune deltager,