Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Kongres 2024

Læs om og følg med i den ordinære kongres 2024, som bliver afholdt tirsdag den 14. maj og onsdag den 15. maj

60056261

Følg med på kongres 2024

Som medlem af Dansk Sygeplejeråd har du mulighed for at se med på DSR's kongres via live-stream.

Kongressen finder sted under temaet: Sygeplejerske – for livet.

Temaer fra Hovedbestyrelsens handlingsprogram vil danne rammen for programmet på kongressen:

 • Sygeplejefaglige ambitioner for sundhedsvæsenet
 • Styrket faglighed og profession
 • Et større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab
 • Bedre løn til sygeplejersker

Tid og sted

Kongressen afholdes på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, tirsdag den 14. maj kl. 10.00 til onsdag den 15. maj kl. 18.00.

Hvis du allerede er tilmeldt som fysisk deltager, har du modtaget en bekræftelse på mail, som du skal bruge, når du registrerer dig på kongressen. 

Som fysisk deltager skal du møde op på Hotel Nyborg Strand.

 

Følg med i kongressen

Hvis du ønsker at følge med i den ordinære kongres, har du i år mulighed for at vælge mellem at se vores direkte video fra kongressen eller følge med i opdateringer via vores nye kongres-blog. Siderne åbner, når kongressen går i gang.

TR-stormøde, DSR
Læs Kongresberetning 2022-2024
"Kongresperioden 2022-2024 vil blive husket længe i Dansk Sygeplejeråd. Sygeplejerskerne har igen været højt på den politiske dagsorden, og begivenhederne har endnu engang stået i kø." Læs resten af beretningen om kongresperioden 2022-2024
Læs handlingsprogrammet og hovedbestyrelsens prioritering af handlingsprogrammet for 2024-26
Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse besluttede forud for kongressen i 2022 et handlingsprogram for Dansk Sygeplejeråds arbejde i kongresperioden 2022-26. Som forberedelse til kongressen i maj 2024 har hovedbestyrelsen besluttet en prioritering af indsatser i handlingsprogrammet for kongresperioden 2024-26. Hovedbestyrelsens prioritering af handlingsprogrammet for 2024-26 vil blive præsenteret i løbet af kongressen, når handlingsprogrammets fire hovedområder bliver drøftet.

Program for den ordinære kongres

Læs alle kongresforslag her

Dag 1:

1. Kongresåbning og velkomst

Kl. 10.00-11.30:

  • Åbningstale og beretning: Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde i DSR
  • Gæstetaler: Sophie Løhde, sundhedsminister
  • Gæstetaler: Morten Skov Christiansen, formand for FH
  • Sygeplejerskernes stemmer

Kl. 11.30-13.00: Frokost

Kl. 13.00-13.15: Formalia

2. Valg af dirigenter

3. Godkendelse af dagsorden

4. Godkendelse af forretningsorden og afprøvning af afstemningssystem

5. Beretning om Dansk Sygeplejeråds virksomhed

Kl. 13.15-14.30:

  • Debat om beretning
  • Afstemning

Kl. 14.30-15.00: Pause

Kl. 15.00-15.45: Økonomi

6. Forelæggelse af regnskab

7. Forelæggelse af rammebudget

8. Valg af statsautoriseret revisor

9. Valg af regnskabskontrollanter samt suppleanter herfor

 

10. Indkomne forslag herunder valg til Sygeplejeetisk Råd

Kl. 15:45-16.30: 

Temaer 'Indledning til Styrket faglighed og profession' samt 'Sygeplejefaglige ambitioner for sundhedsvæsenet' v/ Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde

  • Præsentation af professionsstrategi
  • Plenumdrøftelse ud fra handlingsprogrammet

Kl. 16.30-16.45: Pause

Kl. 16.45: Styrket faglighed og profession

Kl. 16.45-18.15: Behandling af kongresforslag

Kongresforslag: 10.2 Nyt holdningspapir om uddannelse "Uddannelse som fundament for et stærkt sundhedsvæsen"

Kongresforslag: 10.3 Sygeplejeetisk grundlag

Kl. 18.15-18.30: Pause

Kl. 18.30: Sygeplejefaglige ambitioner for sundhedsvæsenet

Kl. 18.30-20.00:

Kongresforslag: 10.4 Undersøgelse af mangfoldighed i sygeplejen og på sygeplejerskeuddannelsen

Kongresforslag: 10.5 Dansk Sygeplejeråd, en aktiv deltager i et bæredygtigt samfund og omstillingen på arbejdspladsen

Kl. 20.00: Let arbejdsmiddag

 

Dag 2:

Kl. 8.00: Morgensang

Kl. 8.10-9.30: Tema 'Bedre løn til sygeplejersker'

  • Indledning v/ Kristina Robins, 2. næstforkvinde
  • Plenumdrøftelse ud fra handlingsprogrammet

Behandling af Kongresforslag:

Kongresforslag: 10.6 Forhandling af løn- og arbejdsvilkår for sygeplejestuderende ved ansættelse i praktik under uddannelsen

Kongresforslag: 10.7 Nedsættelse af national arbejdsgruppe for at belyse aspekter ved rådighedsvagter

Kl. 9.30-10.00: Tema 'Et større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab'

  • Indledning v/ Harun Demirtas, 1. næstforperson
  • Plenumdrøftelse ud fra handlingsprogrammet

Kl. 10.00-10.30: Pause

Kl. 10.30-13.00: Temadrøftelse 'Fremtidens politiske organisering i DSR'

Kl. 13.00-13.45: Frokost

Kl. 13.45-17.45: Behandling af kongresforslag

Kongresforslag: 10.8 Fremtidens politiske organisering i DSR

Kongresforslag: 10.9 Honorering af frikøbte politikere i DSR

Kongresforslag: 10.10 Regulering af honorarer for frikøbte politikere i DSR

Kongresforslag: 10.11 Ændring af valgprocedure for Dansk Sygeplejeråds 1. og 2 næstforperson

Kongresforslag: 10.12 Professionalisering af det politiske lederskab

Kongresforslag: 10.13 Vi arbejder i tillid

Kongresforslag: 10.14 Indkaldelse til ordinær kongres og generalforsamlingen i kredsene sker ved opslag i Sygeplejersken

Kongresforslag: 10.15 Ændring af kongressens forretningsorden

Kongresforslag: 10.16 Tilbagerulningen af kongresbestemt aktivitet

Kongresforslag: 10.17 Elektronisk stemmeafgivelse til FTR Valg

Kl. 15.00-15.30: Pause

Kl. 15.30-17.30: Behandling af kongresforslag (fortsat)

11. Eventuelt valg af stemmetællere, hvis nødvendigt

Kl. 17.30-17.45

12. Eventuelt og kongresafslutning

Kl. 17.45-18.00

Læs alle kongresforslag her