Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Brug din tillidsrepræsentant

Din nærmeste repræsentant for DSR er din tillidsrepræsentant. De er godt uddannede til at tage sig af spørgsmål om løn - og arbejdsvilkår på din arbejdsplads.

Find din tillidsrepræsentant
Det er tillidsrepræsentanten, der har mest viden om de lokale forhold på din arbejdsplads. Derfor er det bedst først at kontakte din tillidsrepræsentant. Hvis du ikke ved, hvem det er, så kan du finde ud af det her.

Alle arbejdspladser med mere end fem ansatte sygeplejersker, kan vælge en tillidsrepræsentant. Se reglerne om valg til tillidsrepræsentant.

I DSR gennemgår alle tillidsrepræsentanter en grunduddannelse, som gør dem i stand til at hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål om løn - og arbejdsvilkår. Tillidsrepræsentanterne har også en vigtig rolle i jeres samarbejdssystem, hvor ledelse og medarbejdere skal drøfte vigtige forhold på arbejdspladsen. 

Har I ikke en tillidsrepræsentant?

Hvis I ikke har en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, men har en fællestillidsrepræsentant, så tal med hende om, hvordan I kan få jeres egen tillidsrepræsentant.

Hvis I ikke har en fællestillidsrepræsentant, så kontakt kredsen. Se her, hvem der er konsulent for dit område.