Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Gruppe for stressramte

Deltag i et gruppeforløb for medlemmer af Kreds Hovedstaden. Vi starter nye forløb seks gange om året, og hvert forløb strækker sig over fire møder i små grupper.

Alt for mange sygeplejersker bliver pressede og stressede.

DSR Kreds Hovedstaden er principielt af den opfattelse, at det er arbejdsgiveren, der skal sørge for forebyggelse, så sygeplejerskers risiko for at få stress formindskes. Det er også principielt set arbejdsgivers ansvar at hjælpe og støtte ansatte, der alligevel bliver stressede og oplever de ofte betydelige belastninger ved at være stresset.

Det gør arbejdsgiver ikke altid. I DSR Kreds Hovedstaden har vi erfaret, at samtale og samvær med andre sygeplejersker, der oplever stress kan være en rigtig god støtte og fremmer vejen ud af stress. Derfor tilbyder DSR Kreds Hovedstaden seks forløb om året for stressede sygeplejersker.

De konkrete datoer for de enkelte forløb bliver lagt på hjemmesiden under arrangementer. Tjek her, om der er et forløb, du kan tilmelde dig.

Formål
Formålet med forløbene er, at:

  • du øger din viden og bevidsthed om stress
  • du får et rum, hvor du kan tale med andre sygeplejersker, der også har erfaringer med stress
  • I kan støtte hinanden og se muligheder, finde personlige ressourcer og veje ud af stressen
  • du kan forebygge ny stress ved at blive bevidst om den læring, der kan komme ud af et have prøvet at være stresset.

Om møderne
Forløbet er planlagt til at blive afholdt over en periode med 4 møder af 2½ times varighed. Der er ca. 8 medlemmer tilknyttet forløbet.

Møder er oftest formiddage fra 9.00 – 11.30 i Kredsens lokaler i Frederiksborggade 15,4.
Der serveres kaffe/the og croissant.

På hvert møde vil der være et mindre oplæg, der lægger op til dagens tema. Temaerne kan tilpasses undervejs.

  1. mødegang: Hvad er stress? Definitioner, hverdagsbrug af begrebet, deltagernes oplevelser med stress. Vi skal også tale om forløbet, og hvordan vi etablerer et rum, der er godt for alle deltagere.
  2. mødegang: Person, arbejde, familie. Hvad skaber stress, og hvordan påvirker stress ikke bare den enkelte, men også omgivelserne.
  3. mødegang: Samvittighed. Hvis vi ikke tidligere har været inde på emnet, skal vi denne gang have fokus på samvittighed. Samvittighed er ofte en følgesvend, når stress er på spil og ikke altid en hjælpsom en af slagsen.
  4. mødegang: På arbejde og ressourcer: Om du har været sygemeldt eller fortsat går på arbejde i forbindelse med din stress, så er der læring, som kan drages ud af dine stress-erfaringer. Hvordan kan du opdage stress i tide, forebygge og selvfølgelig helst undgå stress. Der vil være fokus på de ressourcer, hver enkelt deltager har til at finde vejen ud af stress, og til at modstå stressede perioder fremover. Herudover skal forløbet evalueres.

Hvordan du kommer med
Du kan tilmelde dig direkte via arrangementskalenderen. Vælg Kreds Hovedstaden som afsender.
Vil du høre yderligere, kan du kontakte Karin Bloch Nielsen på mail KBN@DSR.dk eller tlf.nr: 4695 4936.

Facilitator og underviser
Kredsens arbejdsmiljøkonsulent Karin Bloch Nielsen faciliterer møderne.

Om Karin:
Jeg er arbejdsmiljøkonsulent i DSR Kredshovedstaden. Jeg er herved i kontakt med medlemmer, som er blevet stresspåvirkede af deres arbejde. Jeg er uddannet på RUC – Cand.techn.soc. med specialeområde i psykisk arbejdsmiljø og arbejdsorganisering. Efterfølgende har jeg en 2-årig uddannelse i organisationspsykologi og en række kurser i supervision, psykisk arbejdsmiljø, korttidsgruppeterapi m.m. I efteråret 2016 færdiggjorde jeg en 4-årig uddannelse til psykoterapeut og er optaget i Dansk Psykoterapeutforening.