Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Ændringer i Hospitalsplan på vej

Ændringerne i den nuværende plan indebærer dels etablering af et nyt samlet Hjertecenter Hovedstaden, dels en ny akutstruktur i Planområde Midt (HGH) og flytning af 85 medicinske senge fra Gentofte til Herlev.

Publiceret: 

8. maj 2024

Senest opdateret: 

8. maj 2024

Af:

Hovedstaden

hovedstaden@dsr.dk
Regionen har meldt ud, at processen bliver kort: Høringsfrist før sommerferien, politisk vedtagelse i regionsrådet i august og implementering i efteråret 2024.
Kredsformand Christian B. Kummerfeldt siger: ”Kredsens fokus vil naturligvis være på at sikre en god proces hele vejen gennem forløbet med skarpt fokus på sygeplejerskernes vilkår og arbejdsmiljø.
Vi vil gå efter at sikre frivillighed, prioritering af sygeplejen og medarbejderinddragelse".


De tillidsvalgte er i fuld gang
FTR og suppleanter på Herlev-Gentofte Hospital har haft travlt, siden Region Hovedstaden i sidste uge offentliggjorde en politisk aftale om ændret organisering med fokus på at samle det akutte område på Herlev Hospital og etablere et regionalt Hjertecenter med enheder på Rigshospitalet og Gentofte.

Samarbejder på tværs for at sikre gode rammer
FTR-suppleant Louise Ekstrøm Andersen siger: ’Vi arbejder for at sikre så gode rammer som muligt for medarbejderne i den korte proces, der er sat i gang. Derfor er vi allerede i dialog med TR om at være repræsenteret i lokale MED-udvalg og blive koblet på de nye arbejdsgrupper, der nu bliver nedsat.

Vi er også i gang med at etablere samarbejde på FTR-niveau på tværs af matriklerne for at understøtte sammenhæng og dele viden. I praksis bliver nogle afdelinger mere berørt af ændringerne end andre.

Heldigvis oplever vi, at ledelserne absolut er på opgaven og er hurtigt ude med information og involvering af medarbejderne.”