Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Fuldtallig politisk ledelse i Kreds Hovedstaden

Kredsens Politiske ledelse er igen fuldtallig efter kredsbestyrelsens valg af Ditte Hammer til ny kredsnæstforkvinde frem til næste ordinære valg i efteråret 2025.

Publiceret: 

12. marts 2024

Senest opdateret: 

12. marts 2024

Af:

hovedstaden

hovedstaden@dsr.dk

Posten har været ledig, siden Kristina Robins i januar blev valgt til 2. næstforkvinde og dermed udløste en rokade og en vakance i kredsens Politiske ledelse. Kredsbestyrelsesmedlem Ken Strøm Andersen kandiderede også til valget, som blev afgjort af og blandt medlemmer af kredsbestyrelsen. 

Se medlemmerne af kredsens Politiske ledelse og hvordan du kommer i kontakt med dem. Når den samlede Politiske ledelse har fordelt en række ansvarsområder mellem sig, vil informationen fremgå af hjemmesiden.