Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Hvis du bliver syg inden eller under ferien

Hvornår har du ret til at få erstattet din ferie? Læs mere her og bliv klogere på dine rettigheder, hvis du skulle blive syg i forbindelse med din ferie.

Publiceret: 

13. juni 2023

Senest opdateret: 

30. juni 2023

Af:

Gitte Simonsen

hovedstaden@dsr.dk

Hvis du er syg inden din ferie begynder

Bliver du syg, inden din ferie starter, har du ret til ikke at holde den. Du skal sygemelde dig overfor din leder senest ved arbejdstids begyndelse den første feriedag efter de retningslinjer, der gælder på din arbejdsplads.

Hvis du bliver rask, før den planlagte ferie er ovre, kan du vælge at holde resten af ferien, hvis du selv ønsker det og holde erstatningsferiedagene, som du får for sygedagene, senere. Du kan også vælge at holde hele ferien senere. Det er vigtigt, at du giver din leder besked om, hvad du vælger, når du melder dig rask.

Hvis du bliver syg under din ferie

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie efter 5 sygedage (karensdage), hvis du har optjent ret til 25 dages ferie. Har du ikke optjent 25 feriedage, beregnes karensperioden forholdsmæssigt. Har du ikke været ansat i regionen eller kommunen i hele ferieåret (1.9 - 31.8), indtræder muligheden for erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage.

Det er vigtigt, at du giver din leder besked om sygdom allerede den første dag, da karensdagene først løber fra den dag, du har meldt dig syg til din leder. Da karensperioden på 5 dage regnes pr. ferieår, bør al sygdom, uanset at varigheden forventes at være under 5 dage, meddeles til leder og dokumenteres.

Det er en betingelse, at du for egen regning indhenter en lægeerklæring som dokumentation for din sygdom, også selvom din leder ikke beder om det.

Bliver du rask igen under ferien, kan du vælge at afholde resten af ferien eller at vende tilbage på arbejde. Det er vigtigt, at du giver din leder besked om, hvad du vælger, når du melder dig rask.

Se mere om regler og rettigheder for ferie.