Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Opråb fra de ansatte: Kære Nicolai Wammen, Sophie Løhde og Lars Løkke Rasmussen, I spiller hasard med vores sundhedssektor med jeres besparelser 

I kan ikke blive ved med at spare på vores sundhedssektor og samtidig forvente, at vores hospitaler kan levere det, I lover befolkningen. Regionernes økonomiaftale med regeringen bør genforhandles og besparelsen på 300 millioner på administration tages af bordet.

Publiceret: 

13. juli 2023

Senest opdateret: 

13. juli 2023

Af:

Lea Friedberg

lfr@dsr.dk

Kære Nicolai Wammen, Sophie Løhde og Lars Løkke Rasmussen, I er hovedarkitekterne bag økonomiaftalen for Danske Regioner. Derfor skriver vi til jer for at sige klart og tydeligt, at I spiller hasard med vores sundhedsvæsen, når I bliver ved med at presse regionerne til at gennemføre besparelser, der skubber til vores i forvejen skrantende sundhedsvæsen.

Vi er 40.000 medarbejdere i Region Hovedstaden, hvoraf langt de fleste arbejder på regionens hospitaler, i Psykiatrien og de sociale tilbud. Vi gør hver dag vores yderste for at give patienterne den bedst mulige behandling til tiden. Vi løber stærkt, vi er fleksible, vi finder på nødløsninger, og vi gør alt vi kan for at give patienterne den behandling, de har brug for og krav på. Men vi kan ikke gøre det alene; vi har brug for ressourcer, vi har brug for stabilitet og vi har brug for en anerkendelse af dette opråb fra virkeligheden fra jer.

Budskabet til jer er, at vi har nået grænsen for, hvad I kan forvente med den økonomi, I stiller til rådighed. Vi har nået et punkt, hvor samtlige personalegrupper og medarbejdere er alvorligt bekymrede over de beslutninger I træffer som øverste ansvarlige for vores blødende sundhedsvæsen. Jeres spareforslag er langt fra vores og patienternes virkelighed og bidrager ikke til, at sundhedsvæsnet kommer til at fungere uden kriser. Vi frygter konsekvenserne som de seneste tiders kriser på kræftområdet er eksempler på, kan blive normalen.

Stort set alle hospitaler i Danmark står med historiske udfordringer med at levere den behandling, som vi ønsker og som patienterne har krav på. Region Midtjylland er ikke den eneste region, der ikke kan gennemføre blandt andet kræftbehandlinger til tiden, også i Region Hovedstaden er det cirka 10 procent af 5.174 patientforløb på kræftområdet, der ikke overholder tidsfristerne. Ligeså med voldsomme ventetider i Psykiatrien samtidig med nye besparelser. Klare eksempler på et presset system.

Ingen anfægter jeres ret til at prioritere, hvor mange penge vi skal bruge på vores sundhedsvæsen. Men vi anfægter jeres fortælling om, at det skal nok gå alt sammen, efter regionerne er blevet presset til at nikke til en økonomiaftale, hvor der ifølge regionspolitikere og sundhedsforskere ikke er tilstrækkeligt med midler.
Det såkaldte rammeløfte til sundhed på 1,35 milliarder kroner i 2024 er mere end spist op af højere udgifter på grund af den demografiske udvikling og stigende priser, der tilsammen løber op i 2 milliarder kroner. Anlægsbevillingen på knap 7 milliarder rækker ikke til at renovere sygehusbygningerne, hvoraf en tredjedel er i kritisk tilstand.

Alle områder bliver set igennem for at regionen kan leve op til økonomiaftalen. Det er derfor på et kritisk grundlag, at regionerne ydermere skal spare 300 mio. kroner på administration. Hospitalsafdelinger er dybt afhængige af en effektiv administration, og der er allerede gennemført omfattende besparelser på administration. Selv om Region Hovedstaden gør sit yderste for at friholde de administrative områder, der er tættest på patienterne, er det noget nær umuligt i praksis. Derfor vil besparelsen på administration med stor sikkerhed ende med, at regionen må smøre besparelsen bredt ud, hvor den rammer alle – i sidste ende også patienterne.

Vi frygter, at det kan medføre beslutninger, som hverken gavner patientforløb eller styrker arbejdsmiljøet for dem, der har ansættelse i regionen. Vi mener, at det vil få alvorlige konsekvenser, føre til personaleflugt og kostbare løsninger på længere sigt, når andre faggrupper skal tage over på den administrative opgaveløsning, som de ikke er uddannet til. Sundhedsvæsnet har brug for flere ressourcer for at kunne følge med i det stigende pres og investere i bl.a. den helt afgørende fastholdelse- og rekrutteringsdagsorden. Hvad vi ikke har brug for, er spareforslag på fx administration, som ikke kan gennemføres i virkeligheden.

Vi bliver nødt til at tale om den rolle som økonomien spiller, når vi skal løfte vores opgaver. Vi har ikke brug for flere pakker, om de så er akutte-, kræft- eller brede sundhedspakker, nej, vi har brug for robuste, realistiske og langsigtede økonomiaftaler. Hvis vi skal skabe den ro og finde de bæredygtige løsninger som vores sundhedsvæsen i dén grad har brug for, så kræver det nemlig, at vi kan planlægge med langsigtede indsatser og forudse økonomien. Dét er uden tvivl den bedste investering for stabilitet i sundhedsvæsenet.

Vi håber, at I vil lytte til vores opråb fra virkeligheden og prioritere ressourcerne som sundhedsvæsenet har brug for og gentænke de besparelser, der forringer kvaliteten af vores arbejde.


Med venlig hilsen

Faglige organisationers samarbejdsforum (FOS)
- De faglige organisationer i Region Hovedstaden

Kristina Robins (Formand DSR Kreds Hovedstaden), Niklas V. Forsman (Næstformand DSR Kreds Hovedstaden), Line Schiellerup (Regionsformand Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden), Anders Breinholdt Nielsen (Hovedbestyrelsesmedlem Danske Fysioterapeuter), Ditte Bredahl (Formand HK Kommunal Hovedstaden), Thomas Rosberg Ehlers (Forperson Yngre læger Region Hovedstaden), Morten Boye Petersen (Formand for det regionale Overlægeråd i Region Hovedstaden), Rikke Uldum Abrahamsen Regionsformand Region Øst Ergoterapeutforeningen, Emil K. Lemvig (Hovedbestyrelsesmedlem Ergoterapeutforeningen), Eva Lorenzen (faglig sekretær FOA SOSU), Lene Lindberg (Afdelingsformand FOA Nordsjælland) og Ken Patrick Petersson (Afdelingsformand FOA1), Lotte Christensen (Regionsformand Danske Bioanalytikere Hovedstaden og Gitte Rees-Andersen (Regionsnæstformand Danske Bioanalytikere Hovedstaden), Rasmus Hangaard Balslev (Regionsformand Region Øst Dansk Socialrådgiverforening, Rita Slangerup (Kredsnæstformand Socialpædagogerne Storkøbenhavn); Thomas Svendsen (Kredsnæstformand Socialpædagogerne Nordsjælland), Stinne Lausten Munthe-Bruun (Formand Radiografrådet Region Hovedstaden), Torben Kirk Lehnskov (Regionsnæstformand Radiografrådet Region Hovedstaden), Sus Hartung (Kredsforkvinde Jordemoderforeningen Kreds Hovedstaden), Lone Randi Faber (Bestyrelsesmedlem IDA offentlig), Marianne Vilsbøll Jacobsen (Regionsformand Kost og Ernæringsforbundet Region Hovedstaden), Caja Bruhn (faglig sekretær 3F København), Michael Nielsen (faglig sekretær 3F Frederiksborg), Merete Koch (næstformand 3F Bornholm), Michelle Bramsted (faglig sekretær Offentlig gruppe 3F Frederiksværk-Frederikssund), Charlotte Bielefeld (medlem af sektorudvalget for regioner DJØF), Jørgen Andersen (konsulent Dansk Psykolog Forening), Jacob Christian Fabio Ringgaard (Faglig sekretær Dansk metal Hovedstaden), Jan G. Larsen (Faglig sekretær Dansk El-forbund København) og Mathias Uglebjerg Vinholt (Faglig sekretær Dansk El-forbund København), Karsten Pedersen (faglig sekretær Blik & Rørarbejderforbundet Kreds København).