Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Vagtarbejde: Konstruktiv dialog, uændret budskab 

Kredsen er enig med regionen om, at vi har en udfordring med en tung vagtbyrde fordelt på for få sygeplejersker. Det, vi endnu ikke er blevet enige om, er hvordan udfordringen bedst skal løses. Vores holdning er fortsat den samme.

Publiceret: 

3. juli 2023

Senest opdateret: 

4. juli 2023

Af:

Anne Greve Poulsen

hov@dsr.dk
Kredsformand i Kreds Hovedstaden, Dansk Sygeplejeråd, Kristina Robins.

Foto:

Vibeke Hvas

Hele vejen igennem forløbet har vi sagt disse tre ting til arbejdsgiverne i regionen:

  • Frivillighed skal være udgangspunkt for alle slags løsningsforslag 
  • Lokale løsninger fremfor centrale, fordi arbejdspladser, udfordringer og vilkår for personale og patienter er forskellige 
  • Gør vagtarbejdet mere attraktivt for flere sygeplejersker 

Lydhørhed og dialog
Vi fortsætter den gode og konstruktive dialog med arbejdsgiver, som tog fart efter, at regionen på RMU-mødet i maj måned valgte at lytte og trække håndbremsen ift. den oprindelige udmelding om ”Sammen om vagtarbejde”. Der er ingen tvivl om, at de mange bekymringshenvendelser fra jer har styrket vores position. Tak for jeres initiativ!  

Jeg og flere medarbejderrepræsentanter og VMU-formandskaber har senest deltaget i workshops på regionens budgetseminar 21. juni. Vi drøftede og bød ind med ideer til det videre arbejde. 

Et konkret forslag kunne være at frigøre sygeplejeressourcer ved at se på opgaver i weekends, hvor sygeplejersker ofte løser serviceopgaver som opvask, mad og rengøring i andre faggruppers fravær.  
Et andet er at forsøge at mindske patientindtaget i weekenden ved fx at udvide ambulatoriers åbningstid lørdag formiddag for at ’vende patienter i døren’. Intet er afgjort, og alle jeres ideer er meget velkomne.  

Hvad sker der nu? 
Det er vigtigt, at vi fortsætter både presset OG dialogen for at få indflydelse på det, der reelt er en ledelsesbeslutning. 
På de to medlemsmøder for sygeplejersker i psykiatrien og somatikken, som kredsen inviterede til i juni, var budskabet fra de mange fremmødte medlemmer klart: Tvang er ikke en farbar vej. Det vil betyde opsigelser, hvis kravet om, at alle skal deltage i vagtarbejdet, bliver virkelighed for allerede ansatte. 

Efter sommerferien mødes vi igen i det regionale MED-udvalg med henblik på en fremadrettet plan. Der er brug for snart at få afklaret spørgsmålet om deltagelse i vagtarbejdet og sætte en stopper for usikkerheden. Vi holder jer opdaterede, når der sker nyt. Følg også med via kredsens hjemmeside 

Indtil da ønsker jeg på vegne af kredsens politiske ledelse alle kredsens medlemmer en god sommer, uanset om I arbejder eller holder fri.  

Kredsformand Kristina Robins