Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Anbefalinger til arbejdstidsaftaler

DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid på regionale og kommunale arbejdspladser.

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjyllands kredsbestyrelsen har gennemgået og revideret sine politiske anbefalinger om arbejdstidsaftaler. Dette er, modsat tidligere, ikke sket på baggrund af en konkret overenskomst- og arbejdstidsaftalefornyelse, men som et ønske om anbefalinger, der rækker lidt længere ud i tiden.

Anbefalingerne er tænkt til brug for syge- og sundhedsplejerskers tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, når der finder lokale drøftelser sted med arbejdsgiverne om arbejdstidens tilrettelæggelse.

Kredsbestyrelsens anbefalinger kan nu tilgås online på kredsens hjemmeside, og udkommer ikke som tidligere i trykt pjeceform.

Om kredsen anbefalinger