Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Åbent brev til folketinget fra 150.000 medarbejdere: I gør ondt værre i et i forvejen presset sundhedsvæsen

Medarbejdere fra alle landets fem regioner sender en appel til folketingets medlemmer. Der er behov for en akut løsning, hvis vi skal sikre en tilfredsstillende behandling af både patienter og personale på landets hospitaler.

Publiceret: 

6. oktober 2023

Af:

Per Colstrup Vinkel

pco@dsr.dk
Viborg15

Følgende åbne brev blev onsdag den 4. oktober afsendt til folketingets 179 medlemmer. 

 

Opråb fra hele landet: I gør ondt værre for patienter og personale i et presset sundhedsvæsen

På vegne af 150.000 medarbejdere ansat i de fem regioner.

Kære Folketing

Vi skriver på vegne af medarbejderne i regionerne. Alle os der skal sikre danskernes sundhed. De forventer med rette, at der
står et sundhedsvæsen klar til at gribe, når sygdom og ulykke rammer. Hver dag arbejder vi hårdt for at få ressourcerne til at slå
til, så vi kan give patienterne den pleje og behandling, som de har brug for. Men ressourcerne rækker ikke længere. Vi har brug
for, at der akut investeres i vores fælles offentlige sundhedsvæsen.
Vi bidrager fra medarbejdersiden aktivt i de regionale budgetprocesser. Det gør vi, når midlerne er flere. F.eks. under covid-19.
Vi gør det også, når midlerne er små. Vi fokuserer på skabelsen af løsninger, som er holdbare for patienter, medarbejdere og
arbejdsgiver. Stående på vores faglighed giver vi vores vurdering af, hvordan vi ser, at de respektive regioner på bedst mulig vis
imødekommer befolkningens behov inden for de givne økonomiske rammer.

Men i år har det ganske enkelt ikke været en reel mulighed. Regionerne er blevet udstyret med en budgetramme, som ikke
giver mulighed for holdbare løsninger. Foruden det fortsatte pres, som følger den demografiske udvikling, er der store
stigninger i udgifterne til bl.a. medicin og praksisområdet. Der skal findes og gennemføres besparelser, omprioriteringer og
tilpasninger i en tid, hvor både patienter, ansatte og vores politiske arbejdsgivere er stærkt optaget af at få afviklet
ventelisterne.

Uholdbar situation

Sundhedsvæsenet lider i stigende grad under den økonomiske underfinansiering. Når der afsættes midler, er de enten forlods
bundet til nye opgaver eller tilvejebragt gennem besparelser i det selvsamme sundhedsvæsen. Underfinansieringen har ført til
nedskæringer og besparelser på områder, der er afgørende for både pleje og behandling. Vi medarbejdere løber hurtigere og
hurtigere for at kompensere, men det er bare ikke nok. Sundhedsvæsenet kan ikke imødekomme udviklingen i antallet af
patienter og de tiltagende komplicerede forløb inden for den afsatte økonomi.

Situationen er ikke holdbar, og vi taber dygtige kolleger, der forlader det offentlige sundhedsvæsen til fordel for det private,
udlandet eller andre fag. Det er end ikke muligt at opretholde status quo i sundhedsvæsenet. Der lukkes vigtige sengepladser på
tværs af landets hospitaler, og vi har set flere sager med meget alvorlige konsekvenser af de manglende ressourcer for
patienterne. Med den nuværende budgetramme bliver det desværre ikke de sidste. Vi ser ind i en forværring af tilstanden i det i
forvejen udfordrede sundhedsvæsen og yderligere forringelser med direkte betydning for patienterne.
Vi har brug for, at der investeres i vores fælles offentlige sundhedsvæsen nu. Vi kan ikke længere prioritere os til rette lokalt. Vi
opfordrer på det kraftigste til, at der akut afsættes betydelige og varige midler til sundhedsvæsenet. De fælles ambitioner om at
få det danske sundhedsvæsen tilbage på ret køl bør tilgodeses i det finanspolitiske råderum. Danskernes sundhedsvæsen kan
ikke holde til det pres, som underfinansieringen byder patienter, borgere og medarbejdere.

På vegne af medarbejderne i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region
Midtjylland.

Anja Laursen, næstformand Regions-MEDudvalget, Region Midtjylland

Gunhild Krogager Carlsson, næstformand MED-Hovedudvalget, Region Sjælland

Lone Rasmussen, næstformand Hovedudvalget, Region Syddanmark

Kristina Robins, næstformand Regions MED-udvalget, Region Hovedstaden

Bente Yder, næstformand Hovedudvalget, Region Nordjylland