Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Fællestillidsrepræsentanter på HE-Midt i opråb: 

Usikkerhed kan få konsekvenser for fastholdelse af kompetente og engagerede sygeplejersker

Sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentanter på Hospitalsenhed Midt har skrevet et åbent debatindlæg. De frygter konsekvenserne af regionens spareplaner midt i en tid, hvor der er behov for at kunne fastholde sygeplejersker på hospitalerne.

Publiceret: 

6. oktober 2023

Senest opdateret: 

6. oktober 2023

Af:

Per Colstrup Vinkel

pco@dsr.dk
Logo

Følgende debatindlæg er afsendt til de regionale dagblade og øvrige medier. Det er sendt på vegne af FTR-gruppen for sygeplejersker i hospitalsenhed Midt, Trine Balker, Sidsel Hall og Sissel Sørine Jørgensen samt kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, Hanne Holst Long. 

 

Usikkerhed kan få konsekvenser for fastholdelse af kompetente og engagerede sygeplejersker

På Hospitalsenhed Midt har vi kompetente og engagerede sygeplejersker, dem har vi brug for at fastholde. Men lige nu går de rundt og overvejer deres fremtid. Deres fremtid er, som følge af det budget Region Midtjylland har lagt op til, usikker.

Som fællestillidsrepræsentanter for alle sygeplejersker i Hospitalsenhed Midt og næstformand i DSR Kreds Midtjylland, spørger vi os selv, hvordan det hænger sammen, at sygeplejersker og andre faggrupper skal gå, helt til d. 20. december 2023 før vi kender det endelige resultat af de enorme besparelser i Region Midtjylland?

Er det ordentlighed og tillidsfuldt, at lade sygeplejerskerne gå i det uvisse i en periode på 3 måneder?

Sådan et vakuum giver usikkerhed og trivslen udfordres. Det vil derfor være naturligt at tage sit arbejdsliv op til revision.

Hvordan vil Regionsrådet sørge for at fastholde deres ansatte, når de bliver behandlet på denne måde? For søger sygeplejerskerne nyt job, vælger de at gå på efterløn eller helt at søge væk? Det er kun tiden, der kan vise det – men vi er bekymret!

Fremtidens sygeplejersker headhuntes i studietiden

I budgetforliget ligges der fx op til at de medicinske og intensive sengepladser flyttes fra Regionshospital Silkeborg. Det vil udfordre kapaciteten i forhold til antal sygeplejerskestuderende, der kan komme i praktik på Regionshospitalet i Silkeborg.

Vi ved, at en del af rekrutteringen til ansættelserne sker, når de studerende er i praktik.

Det er derfor vigtigt for rekrutteringen af nye kollegaer, at der er attraktive studiepladser. Med dette udspil bliver det stærkt begrænset, når vi ser ind i, at der fjernes 34 medicinske og 7 intensive sengepladser på Regionshospitalet i Silkeborg og hvad har det af betydning for VIA University College i Silkeborg – har regionsrådet ikke en forpligtigelse her?

Som fællestillidsrepræsentanter for sygeplejerskerne i Hospitalsenhed Midt og næstformand i DSR Kreds Midtjylland er vi bekymret for, hvilke afledte konsekvenser budgetforliget får for os og ikke mindst er vi bekymret for arbejdsmiljøet, rekrutteringen af nye sygeplejersker og fastholdelsen af kompetente og erfarne kollegaer.

 

Kredsnæstformand i DSR Kreds Midtjylland Hanne Holst Long og FTR (Fællestillidsrepræsentant) gruppen for sygeplejersker i HE Midt ved Trine Balker, Sidsel Hall og Sissel Sørine Jørgensen