Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Enige toppolitikere på dialogmøde: - Sygeplejerskers kompetencer bliver afgørende i fremtidens sundhedsvæsen

Kredsbestyrelsen i DSR, Kreds Midtjylland udvekslede holdninger og indsigter med Regionsrådsformand Anders Kühnau og borgmester i Herning, Dorte West.

Publiceret: 

25. juni 2024

Senest opdateret: 

25. juni 2024

Af:

Per Colstrup Vinkel

pco@dsr.dk
Dialogmøde

Tolkebistand, akutpladser og plejehjemslæger.

Det blev både overordnet og meget konkret, da kredsbestyrelsen i DSR, Kreds Midtjylland havde besøg af Regionsrådsformand Anders Kühnau og borgmester i Herning, Dorte West. Dialogen tog sit udgangspunkt i den fremtidige organisering af det danske sundhedsvæsen. En organisering der i dette år har ekstra fokus efter fremlæggelsen af sundhedskommissionens rapport, der har tre mulige modeller som udgangspunkt.

Det blev til en dialog mellem de to politikere og kredsbestyrelsen, hvor der blev givet meget konkrete indsigter fra hverdagen som sygeplejerske, samt hvilke opmærksomheder politikerne bør have, når det efter sommerferien forventes at en fremtidig organisering af det danske sundhedsvæsen skal besluttes. En beslutning der naturligvis er placeret hos Christiansborg og Folketinget, men som det regionale og kommunale niveau forventes at skulle spille en stor rolle i implementeringen af. De mange indsigter fra hverdagen og sygeplejerskers holdninger til fremtidens sundhedsvæsen blev taget godt imod fra Anders Kühnau.

  • Sygeplejersker skal være mere selvstændige i fremtiden, da deres kompetencer er afgørende for at skabe bedre sammenhæng i vores sundhedsvæsen. Netop derfor er det tudetosset at skære i uddannelseslængden lige nu, når vi ved hvor afgørende sygeplejerskernes kompetencer bliver i den fremtidige struktur, fortalte Anders Kühnau på dialogmødet.

Også Hernings borgmester, Dorte West, satte ord på, hvordan hun ser sygeplejerskers rolle i fremtidens sundhedsvæsen.

  • Sygeplejersker i det kommunale regi bliver vitale i fremtidens struktur, da det nære skal styrkes for at aflaste det specialiserede sundhedsvæsen. Det er afgørende, at vi finder bedre fælles løsninger i fremtiden. Vi skal skabe en bedre harmonisering, hvor vi ikke skal lande på laveste fællesnævner. Hvis det kommunale skal kunne aflaste det specialiserede område, så er det væsentligt at de rette kompetencer er tilstede, fortalte Dorte West.

Det forventes, at regeringen efter sommerferien vil komme med deres bud på, hvordan fremtidens organisering i det danske sundhedsvæsen skal se ud.