Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Få svar på, hvad OK24 betyder for dig - kredsen afholder medlemsmøder nær dig

Overenskomsterne for sygeplejersker ansat i stat, region og kommuner er faldet på plads. DSR, Kreds Midtjylland inviterer til en række medlemsmøder, hvor du kan blive klogere på, hvad overenskomsten betyder for dig.

Publiceret: 

8. marts 2024

Senest opdateret: 

8. marts 2024

Af:

Per Colstrup Vinkel

pco@dsr.dk

Dine overvejelser, din mening og dine spørgsmål er vigtige.

Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner har indgået en aftale om en ny overenskomst for regionalt ansatte sygeplejersker. Overenskomstforhandlingerne for det kommunale område er også afsluttet, Dansk Sygeplejeråd har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening.

Aftalen omfatter det generelle område, det specielle område (organisationspuljerne) og trepartsmidlerne.

Hvad betyder det for mig? Det kan være svært at gennemskue.

Derfor inviteres du til fyraftensmøde, hvor resultatet af forhandlingerne, og deres betydning for dig, din løn og dine arbejdsvilkår de næste to år vil blive gennemgået af den politiske ledelse i Kreds Midtjylland.

Få det fulde overblik over alle møder her.

Møderne afholdes: 

12. marts i Horsens

13. marts i Gødstrup

14. marts i Aarhus

18. marts i Randers

19. marts i Viborg

20. marts - virtuel gennemgang af det kommunale forhandlingsresultat

21. marts - virtuel gennemgang af det regionale forhandlingsresultat

Plan for møderne:
Kl. 15.30 – 16.45 Gennemgang af resultatet på det regionale område
Kl. 16.45 – 18.00 Gennemgang af resultatet på det kommunale område

Der er mulighed for at vælge at deltage i hele mødet, eller kun den del der omfatter resultatet på det regionale område eller resultatet på det kommunale område.