Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Udskiftning i den politiske ledelse i Kreds Midtjylland: Sådan foregår valget af ny kredsnæstforperson

2. kredsnæstformand Maria Greve Svendsen har valgt at nedlægge sit mandat. Det betyder at kredsbestyrelsen internt skal vælge en ny kredsnæstforperson, der indtræder i kredsens politiske ledelse.

Publiceret: 

6. september 2023

Senest opdateret: 

6. september 2023

Af:

Per Colstrup Vinkel

pco@dsr.dk
Maria Greve Svendsen

Maria Greve Svendsen fratræder pr. 8 november 2023 sin post som 2. kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. 

Det har Maria Greve Svendsen meddelt den øvrige politiske ledelse i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. I samme forbindelse udtrykker hun taknemmelig overfor årene i DSR samt hvordan hun føler sig privilegeret over at have mødt spændende mennesker og haft interessante opgaver som politisk valgt i DSR, Kreds Midtjylland. 

Ny kredsnæstforperson vælges af Kredsbestyrelsen

Det er præcist beskrevet i DSR´s love, hvordan en ny kredsnæstforperson vælges, når kredsnæstforperson nedlægger sit mandat midt i en valgperiode. Det er beskrevet således i § 17 stk.2. 

Når der ikke er det i lovene fastsatte antal kredsnæstforpersoner, konstituerer
kredsbestyrelsen ny kredsnæstforperson af og blandt kredsbestyrelsens medlemmer. Disse træder ind i rækkefølge efter den/de allerede valgte/konstituerede kredsnæstforpersoner. Opstår situationen mindre end 6 måneder inden
udløbet af valgperioden, kan kredsbestyrelsen undlade konstituering.

Proces igangsat

Da der er mere end 6 måneder til næste ordinære valg til kredsbestyrelsen er der startet en proces omkring valg af ny kredsnæstforperson. 

Denne forventes afsluttet, så den nyvalgte kan tiltræde samtidig med Maria Greve Svendsen udtræder af kredsens politiske ledelse.