Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Seje sygeplejersker med spidskompetencer klar til arbejdsmarkedet

De er langt mere end bare "sygeplejersker", når de forlader skolerne rundt om i kredsen. En lokal avis har sat spot på de specialkompetencer mange sygeplejersker oparbejder allerede som studerende.

Publiceret: 

9. juli 2024

Af:

Per Colstrup Vinkel

pco@dsr.dk
VIA-piger

Viborg Stifts Folkeblad har i en stor artikel sat spot på, hvor mange forskellige kompetencer de netop uddannede sygeplejersker i Viborg fra første færd vil bidrage med på arbejdsmarkedet. 

Avisen var forbi, da skolen i domkirkebyen udklækkede dette sommers kuld af nye sygeplejersker. Her var en række specialiserede opgaver i bunken af imponerende eksamensopgaver. 

Mental fokus i fertilitetsbehandling, musikterapi samt øget fokus på omsorg til selvskadende patienter var blot nogle af de emner de nye sygeplejersker havde sat spot på i deres opgaver. Opgaver der er et godt billede på, hvordan sygeplejersker arbejder bredt i det danske sundhedsvæsen med mange specialkompetencer og nicheområder. 

Pernille Barslev, Lena Lauridsen og Sandie Moesgaard Lauridsen står bag opgaven, der fokuserer på det mentale fokus i fertilitetsbehandling. Et emne, hvor de har talt med sygeplejersker ansat i både det offentlige- og private sundhedsvæsen. 

- Sygeplejerskerne fortæller, at de tidsmæssigt er pressede af, at der sidder mange i venteværelset og tripper for at komme til, fremhæver Lena Lauridsen.

 - Det er samfundsmæssigt rigtig positivt, at statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale i år lovede, at regeringen vil gøre det nemmere for borgere med fertilitetsproblemer at få gratis hjælp til at blive forældre til ikke blot ét barn som nu, men til to børn. Imidlertid er det vigtigt, at kapaciteten og dermed tiden til både behandling og samtaler følger med. Ellers er der en høj risiko for, at endnu flere støder på mentale udfordringer, understreger Sandie Moesgaard Lauridsen.

Du kan læse hele artiklen i Viborg Stifts Folkeblad her.