Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Netværk for sygeplejersker med begrænset arbejdsevne

Et fælles forum for sygeplejersker med begrænsninger i arbejdsevnen, hvor der kan udveksles erfaringer og få tilført ny energi.

Flexnetværk 22.11.2023

Foto:

Carsten Lorenzen

Formålet med netværket er at skabe et fælles forum for sygeplejersker med begrænsninger i arbejdsevnen. Et forum, hvor vi kan dele erfaringer fra livet som sygeplejersker med begrænset arbejdsevne og få tilført energi til at klare udfordringer med helbred, offentlige systemer og arbejdsmarked. Det er gratis at være medlem af netværket, der er oprettet i maj 2023.

Tilbuddet gælder for dig, der er:

  • langtidssygemeldt i eller uden job med behov for varige arbejdsrelaterede skåneløsninger
  • førtidspensionist i eller uden løntilskudsjob
  • i ressourceforløb
  • i fleksjob eller på ledighedsydelse
  • i skånejob eller har nedsat erhvervsevne.

Det er gratis at være medlem af netværket.

Der er adgang til kredskontoret uden brug af trapper.

Der er desværre ikke handicapvenligt wc på kredskontoret.

Med venlig hilsen

Tovholdergruppen for netværket:

Anne-Sofie Elmengaard Grønlund
Thine Hjeds Holm Mikkelsen
Rikke Saabye Ottosen
Helle Aagaard Petersen