Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nordjyllands Sygeplejerskepris

Nordjyllands sygeplejerskepris uddeles på kredsens generalforsamling. Første gang var i 2011.

Nordjysk Sygeplejerskepris til Kathrine Eskildsen

Foto:

CARSTEN LORENZEN VIDEO2WEB.DK

Formålet med Nordjylland Sygeplejerskepris er:

 • at anerkende den indsats, som sygeplejersker daglig yder i forhold til at udvikle sygeplejen til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger og studerende.
 • at anerkende, at det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads trives og udvikles bedst, når der er socialt og fagligt engagerede kolleger, som gør en positiv forskel.
 • at synliggøre, at arbejdet som sygeplejerske er mangfoldigt.

Hvem kan modtage prisen:

Sygeplejerske eller en gruppe af sygeplejersker, der har bidraget aktivt til at højne sygeplejefagets anseelse og omdømme - for eksempel:

 • ved at være rollemodel i udførelsen af sygeplejerske arbejde.
 • ved at være igangsætter eller formidler af positive historier i tilknytning til faget.
 • ved at være nytænkende inden for fag og organisation gennem offentlig fremtræden, f.eks. som oplægsholder

Hvem kan indstilles, og hvem kan indstille:

 • den/de indstillede skal være aktive medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland
 • det samme skal de/dem, der indstiller til prisen

Nordjyllands Sygeplejerskepris uddeles næste gang på generalforsamlingen tirsdag den 24. oktober 2024. 

Indstillingsfristen er 25. august 2024. Du finder blanket til at indstille her. 

 

Tidligere års prismodtagere:

 • 2011 Birgitte Nielsen, leder af Hospice Vendsyssel
 • 2012 Bente Dalsgaard, ansat på Barselsafsnittet på Aalborg Sygehus
 • 2013 Helle Rømer, anæstesi- og smertesygeplejerske på Anæstesiologisk Afdeling – i daglige tale kaldet O-Anæstesi - på Aalborg Universitetshospital
 • 2014 Lise Hammershøj Jensen, sårsygeplejerske og udviklingssygeplejerske i Aalborg Kommune
 • 2015 Karin Rathmann, sårsygeplejeske på ortopædkirurgisk afd., Aalborg Universitetshospital
 • 2016 Birgit Skov Jensen, sygeplejerske på afsnit 103 Intensiv og Opvågning på Aalborg Universitetshospital
 • 2017 Tove Pank, sygeplejerske og klinisk uddannelseskoordinator i Psykiatrien, Region Nordjylland
 • 2018 Lis Kjær Larsen, Regionshospital Nordjylland, afd. 109
 • 2019 Ingen uddeling (der holdes fremadrettet generalforsamlingen hvert andet år i lige år)
 • 2020 Birthe Pedersen, Øre-næse-hals-afsnittet på AUH
 • 2022 Kathrine Eskildsen, Gynækologisk Obstetrisk afdeling på Sygehus Nord i Aalborg