Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Den nordjyske kredsbestyrelse

Bestyrelsen i Kreds Nordjylland består af 16 medlemmer: Forkvinde, to næstforkvinder, fem valgt i opstillingskreds nord og otte valgt i opstillingskreds syd.

De valgte på kort maj 2023 A4 - bred.png
KB Nordjylland 30.05 (1).JPG

Kontakt den nordjyske kredsbestyrelse

Nyt fra kredsbestyrelsen
Læs om de vigtigste diskussioner og beslutninger fra kredsbestyrelsen i Kreds Nordjylland.
Mødekalender og dagsordner
Find kredsbestyrelsens mødekalender og dagsordner. Alle medlemmer er velkomne, men må meget gerne tilmelde sig på forhånd.
Fra KB-møde november 2021

Foto:

CARSTEN LORENZEN VIDEO2WEB.DK

Kredsbestyrelsens opgaver

Kredsbestyrelsen arbejder lokalt for realisering af Dansk Sygeplejeråds formål.

Kredsbestyrelsen har politisk ansvar og kompetence i alle lokale spørgsmål og skal sikre sammenhæng mellem medlemmernes interesser og de lokalpolitiske prioriteringer, strategier og indsatser. Kredsbestyrelsens opgave er at være tæt på medlemmerne og opfange signaler, der bringes i spil i forhold til politiske indsatser og beslutninger lokalt og landsdækkende på tværs i Dansk Sygeplejeråd.

Kredsbestyrelsen skal indgå i gensidig forpligtende involvering og inddragelse af medlemmer, tillidsrepræsentanter og øvrige organisationsvalgte.