Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Faste teams kræver kompetenceudvikling

Folketingsmedlem Simon Kollerup (S) fik mandag præsenteret de faste teams i hjemmeplejen i Aalborg Kommune. Sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant Lene Odgaard brugte lejligheden til at fortælle, at de faste teams kræver både tid og penge til kompetenceudvikling.

Publiceret: 

31. januar 2024

Senest opdateret: 

31. januar 2024

Af:

Carsten Lorenzen

clo@dsr.dk
Lene Odgaard og Simon Kollerup.jpeg

Det var et meget interesseret nordjysk folketingsmedlem, som besøgte Team Humlebakken, der arbejder med Borgerens Faste Team. Det fortæller Lene Odgaard efter det timelange besøg hos et team med både assistenter og sygeplejersker.

- Han spurgte meget og virkede til at lytte, siger Lene Odgaard.
Team Humlebakken har arbejdet med de faste teams i lidt mere end et år. Den tidligere søjleopdeling er brudt ned, så sygeplejersker og assistenter nu i fællesskab gennemgår opgaverne og planlægger dagens besøg fra morgenstunden.

- Det giver rigtig meget mening at arbejde på den måde. Vi var bekymrede for, at vi alle kom til at lave det samme, så vi sygeplejersker også skulle lave ydelser efter serviceloven. Men det er ikke sådan vi oplever det, opgaveløsningen koordineres i fællesskab, og kun når det skønnes relevant, løser sygeplejerskerne servicelovsopgaver siger Lene Odgaard, der sagde det samme til Simon Kollerup på mandagens møde.

Hun pegede også på, at både udviklingen i sundhedsvæsenet og indførelsen af faste teams gør det endnu mere nødvendigt, at der bliver afsat både tid og penge til kompetenceudvikling – fx så der er mulighed for at få flere sygeplejersker afsted på specialuddannelsen i borgernær sygepleje.

- Han spurgte meget til, hvordan og hvorfor vores opgaver i dag er mere komplekse. Et af vores eksempler var en borger med diabetessår. Tidligere var vedkommende indlagt – i dag kommer borgerne hurtigere hjem og har måske nyrepåvirkning, flere sygdomme kan konkurrere med hinanden, og borgerne kan i højere grad have kognitive udfordringer, så de ikke kan overholde rutinerne, siger Lene Odgaard.

Den del af udfordringerne i det nære sundhedsvæsen kendte den tidligere minister og nuværende formand for Folketingets Finansudvalg ikke så meget til i forvejen.

- Det er klart, at politikerne ikke altid ser sammenhængene, fordi de ikke har den viden, vi har. Derfor var det meget positivt at få lejlighed til at forklare tingene, siger Lene Odgaard.
Besøget fandt sted, dagen før Regering fremlagde sit ældreudspil, der netop har faste teams som et omdrejningspunkt.

- Vi sparer også tid, fordi vi kan se hinanden i øjnene og høre, om en assistent fx kan varetage sårbehandlingen hos en borger. Tidligere kunne det tage flere dage, fordi vi skulle skrive frem og tilbage til hinanden. Nu undgår vi en del tunge arbejdsgange, siger Lene Odgaard.

Men det kræver flere kompetencer hos sygeplejerskerne, der i højere grad får en koordinerende rolle. Det er netop noget af det, man bliver bedre til som borgernær sygeplejerske. Derfor skal der være penge til uddannelse.

- Regeringen har fokus på, at de faste teams er en fordel for borgerne. Men kontinuitet er også godt for personalet, for det er langt tryggere at køre ud til en borger, man kender. Så det er godt for alle parter, siger Lene Odgaard.

Du kan se Simon Kollerups eget Facebook-opslag om besøget her.