Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

IMA tager hånd om patienterne mellem intensiv og sengeafdelingerne

Intermediært Afsnit ligger både behandlingsmæssigt og fysisk mellem intensiv og afdelingerne. Forleden var der rundstykker fra Kreds Nordjylland til de travle og dedikerede sygeplejersker i Medicinerhuset i Aalborg.

Publiceret: 

27. oktober 2023

Senest opdateret: 

27. oktober 2023

Af:

Carsten Lorenzen

clo@dsr.dk
Intermediær IMA Rundstykker (3)

Foto:

Carsten Lorenzen

IMA har to tætpakkede sengestuer med tre senge på hver.

IMA har to tætpakkede sengestuer med tre senge på hver.

Foto:

Carsten Lorenzen

To tætpakkede sengestuer med tre senge på hver udgør IMA – Intermediært Afsnit. Her ligger både patienter, der har fået det bedre efter et ophold på Intensiv, og patienter, der desværre har oplevet en forværring på det sengeafsnit, de ellers var indlagt på, samt patienter fra Akutmodtagelsen, der har et behandlings- eller observationsbehov for at være på IMA.

- De er for syge til sengeafdelingerne, men for gode til intensiv, fortæller klinisk afsnitskoordinator Heidi Bach, da kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund onsdag morgen kiggede forbi.

Hun bliver vist rundt på den ene af de to stuer, hvor der er patienter i alle senge. I den ene ligger en ældre mand, der trods tydelig svækkelse forsigtigt er i gang med sin morgenmad. I en anden sover en kvinde mens både personale og en mængde apparatur overvåger hendes tilstand. Den tredje seng er afskærmet.

- Vi har også døende patienter, og mange har et behandlingsloft. Aftalen er, at de skal tilbage på en enkeltstue på deres stamafsnit, men det kan være svært at nå, forklarer Heidi Bach.

I det hele taget har afdelingen en meget blandet patientgruppe – herunder også nogle udadreagerende. Men netop det, at der er patienter fra mange specialer, er med til at gøre arbejdet både udfordrende, interessant og givende. Hvis der er brug for specialistviden på et område, er stamafdelingerne klar med hjælp.

- Lægerne på stamafdelingerne har stuegang her først, netop fordi vi har deres dårligste og mest komplicerede patienter, siger Heidi Bach.

Faktisk har IMA ikke egen læge tilknyttet – men får fra 1. oktober en lægefagligt ansvarlig læge. Det giver sygeplejerskerne endnu større ansvar. Til gengæld er normeringen bedre end mange andre steder, og afdelingen kan aldrig have overbelægning. Der er heller ikke særlige rekrutteringsproblemer, selv om to af de omkring 25 sygeplejerskestillinger netop nu er i opslag.

Christina Windau Hay Lund (tv) blev vist rundt på IMA

Christina Windau Hay Lund (tv) blev vist rundt på IMA af klinisk afsnitskoordinator Heidi Bach og klinisk vejleder Anja Klysner Sørensen (th).

Foto:

Carsten Lorenzen

Netop den brede patientgruppe er med til at gøre IMA til et rigtig godt uddannelsessted.

- Arbejdet her giver en bred grundlæggende viden om, hvordan menneskekroppen fungerer. Det kan de studerende bruge mange andre steder, siger klinisk vejleder Anja Klysner Sørensen. I dag er der to studerende på vagt sammen med tre sygeplejersker, den koordinerende og en ledende oversygeplejerske.

IMA betjener alle medicinske specialer undtagen neurologi og cardiologi samt et enkelt kirurgisk speciale (abdominal) og snart thorax-kirurgisk. Afsnittet ligger på samme gang som intensiv, men egen personalestue og egne to sengestuer. Det er et ret nyt afsnit, der blev skabt for kun toethalvt år siden. Det er en del af sygehusledelsens plan for, hvordan sygehusets knappe ressourcer udnyttes bedst muligt. Derfor er det også planen at udvide fra de nuværende seks sengepladser til hele 29, når udflytningen til Nyt Aalborg Universitetshospital en gang finder sted.

Med kun to stuer var rundvisningen hurtigt overstået, og posen med rundstykker blev placeret i den lille personalestue. Da patienterne har brug for både intensiv pleje og overvågning, står rundstykkerne klar, efterhånden som der kan blive små pauser i arbejdet. Årsagen til besøget og morgenbrødet var, at en af kollegerne vandt i Kreds Nordjyllands konkurrence på Facebook og Instagram i forbindelse med valget af ny forperson i Dansk Sygeplejeråd. Tillykke – og tak for, at vi måtte kigge forbi.