Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Jubilarer festede og hyldede nålen

Som sædvanlig gik snakken lystigt, da Kreds Nordjylland havde inviteret til fest for over 100 40, 50 og 60-års jubilarer. Der var dog også plads til taler og en fødselsdagssang.

Publiceret: 

17. september 2023

Senest opdateret: 

17. september 2023

Af:

Carsten Lorenzen

clo@dsr.dk
Jubilarfest 2023 (74).jpg

Foto:

Carsten Lorenzen

Årets jubilarfest vil sikkert især blive huske for de knap så planlagte og formelle indslag. Som for eksempel, da 50-års jubilar Lene Gottlieb helt uden for program tog ordet.

- Min nål ligger aldrig langt fra, hvor jeg sover. Og jeg beholder den, så længe jeg lever, fortalte Lene Gottlieb.

Jubilarfest 2023 (55).jpg

50-års jubilar Lene Gottlieb tog ordet helt uden for programmet for blandt andet at fortælle, at hun aldrig sover langt fra sin sygeplejerskenål.

Foto:

Carsten Lorenzen

Jubilarfest 2023 (58).jpg

Efter sin tale skålede Lene Gottlieb (th) med de øvrige jubilarer.

Foto:

Carsten Lorenzen

Hun har brugt det meste af sit arbejdsliv i en lille landkommune, hvor hun blandt andet havde en kollega, der ikke bar hverken uniform eller nål.

- Men jeg tog min nål på, for så behøvede jeg ikke så meget andet. Måske havde de ældre svært ved at læse et navneskilt. Men nålen kunne de kende. Og den er jo også et kvalitetsstempel for vores uddannelse. Desværre ser politikerne ikke altid vores kvalitet, som Lene Gottlieb ganske rigtigt gjorde klart.

Der blev også sunget fødselsdagssang for Ellen Søndergaard Jensen – en anden af de mange, der skulle fejre, at de har væres sygeplejersker i 50 år.

Jubilarfest 2023 (12).jpg

Ellen Søndergaard Jensen brugte sin fødselsdag i selskab med gode, gamle kolleger og studiekammerater, der kvitterede med fødselsdagssang.

Foto:

Carsten Lorenzen

Sang og musik blev leveret af Signe Olsen, der spillede klaver og sang til hele jubilarfesten. Blandt andet spillede hun Albertes ”Lyse nætter” og ”I morgen er der også en dag” af Andreas Odbjerg – to sange som, som hun ofte spiller, når hun er rundt på børneafdelinger på både Aarhus Universitetshospital og psykiatrisk hospital på Mølleparkvej i Aalborg.

Jubilarfest 2023 (42).jpg

Signe Olsen ikke bare spillede og sang - hun fortalte også om sit arbejde med at underholde børn på sygehuse i projektet SangBeriget.

Foto:

Carsten Lorenzen

Også Kaja Madsbøl fra Thisted tog ordet med et stærkt underholdende indslag om forskellen på sygeplejen i dag og da hun begyndte karrieren for 50 år siden.

- Den gang blev patienterne i sengene og rettede sig efter, hvad der blev sagt, mens vi bar håndklæderne for overlægen, huskede Kaja Madsbøl.

Det var dengang, eleverne skulle bo på elevgangen.

- Civilstanden var ugift. Men alligevel dristede nogle sig til at blive gravide.

Man mødte klokken seks om morgenen og havde ofte delt tjeneste.

- Og så skulle man være glad, hvis man havde hver tredje eller fjerde weekend fri, fortalte Kaja Madsbøl.

De unge sygeplejersker fik lært kunsten sengeredning.

- Stuen var altid ryddelig, og blomsterne blev kørt ud en gang om dagen. Mon ikke vi alle er væltet med vognen på vej ud, spurgte Kaja. Og grinene i forsamlingen afslørede, at det var der vist en del, der havde gjort.

Hun fik sin første løn i rede penge, og havde oplevet en del hvad angår ledelse.

- Jeg tænker nogle gange: Hold da op Kaja, hvad du har været igennem.

Jubilarfest 2023 (60).jpg

- Jeg tænker nogle gange: Hold da op Kaja, hvad du har været igennem, lød det i en morsom tale om fortiden som sygeplejerske fra Kaja Madsbøl.

Foto:

Carsten Lorenzen

Nede ved bordet sad hun sammen med to andre sygeplejersker fra Thisted-området, der ikke bare havde sygeplejerskenålen på brystet, men også Dronningens Fortjenstmedalje.

Hanne Østergaard Poulsen har fået sin for 50 års tro tjeneste på Thisted Sygehus.

- Jeg har haft et godt arbejdsliv, og fortsatte til jeg blev 68. Det var tre år mere, end jeg skulle, fortalte Hanne Østergaard Poulsen.

Maren-Lis Østergaard Styrbæk havde fortjenstmedaljen for 40 år.

- Jeg begyndte på Thisted Sygehus, men har det meste af arbejdslivet været i Jammerbugt Kommune – tidligere Fjerritslev, sagde Maren-Lis Østergaard Styrbæk.

Jubilarfest 2023 (63).jpg

Hanne Østergaard Poulsen (tv) og Maren-Lis Østergaard Styrbæk bar stolt både sygeplejerskenål og Dronningens Fortjenstmedalje.

Foto:

Carsten Lorenzen

Jubilarfest 2023 (64).jpg

Foto:

Carsten Lorenzen

Jubilarfesten er arrangeret i samarbejde mellem Kreds Nordjylland og Kontaktudvalget for Seniorsammenslutningen.

- Det er dejligt at se – og ikke mindst høre – så mange. Vi arbejder for, at alle bliver ved med at være medlem af DSR og er meget glade for, at der kommer rigtig mange til vores aktiviteter, sagde formanden for Kontaktudvalget, AnnaLise Bonde.

Jubilarfest 2023 (41).jpg

AnnaLise Bonde bød velkommen på vegne af Kontaktudvalget for Seniorsammenslutningen.

Foto:

Carsten Lorenzen

Også forkvinden for Kreds Nordjylland lykkedes med for en kortere periode at få de meget snakkede jubilarer til at lytte.

- Jeg har glædet mig til at være sammen med jer i dag – for jeg synes, der er meget at fejre. Jeg har mødt mange sygeplejersker, der siger: Én gang sygeplejerske altid sygeplejerske, sagde Christina Windau Hay Lund.

Ligesom AnnaLise Bonde betonede hun stoltheden ved faget.

- Det er ikke alle, som er lige så stolte af deres fag, som vi er. Og det er ikke alle, der, som I har gjort, bliver ved med at være medlem af deres fagforening og af det faglige fællesskab, der også binder os sammen som sygeplejersker. Der er grund til at fejre, at vi har sådan et fantastisk fag, og at I har holdt ved det faglige fællesskab i Dansk Sygeplejeråd igennem så mange år, sagde Christina Windau Hay Lund.

Jubilarfest 2023 (67).jpg

Kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund havde glædet sig til at fejre faget sammen med de mange jubilarer.

Foto:

Carsten Lorenzen