Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Søges: Nordjyske sygeplejersker med entusiasme og interesse for etik

Nordjylland skal have ny repræsentation i Sygeplejeetisk Råd. På sit seneste møde tog Kredsbestyrelsen derfor fat på at finde og indstille en eller flere kandidater. Mødet behandlede også bl.a. valgmøde og indsatsen mod besparelser i kommuner og region.

Publiceret: 

24. november 2023

Senest opdateret: 

24. november 2023

Af:

Carsten Lorenzen

clo@dsr.dk
Sygeplejeetisk Råd - KB 3. oktober 2023

- Hvordan giver vi plads til etisk refleksion i en hverdag med mange udfordringer?

Det var den samlende overskrift for det oplæg, som den nordjyske repræsentant i Sygeplejeetisk Råd Jette Christiansen holdt for Kredsbestyrelsen den 3. oktober. Anledningen var, at Jette Christiansen efter seks år på posten har valgt at træde tilbage næste sommer. Hun vil nyde sit otium, og der skal yngre kræfter til, som stadig har kontakt til praksis.

- Det har været en meget spændende opgave og sjovt at være med til, sagde Jette Christiansen.

Hun har i Sygeplejeetisk Råd bl.a. været med til at diskutere og udtale sig om store spørgsmål som abort og aktiv dødshjælp, deltage i det nordiske samarbejde, besøge Grønland og Færøerne samt holde stribevis af oplæg på fx hospice, operationsafdelinger og andre arbejdspladser, hvor sygeplejerskerne har efterspurgt vejledning og diskussioner om etiske spørgsmål. Rådet har også beskæftiget sig med, hvordan man optræder på sociale medier, og Jette og kollegerne har svaret på spørgsmål fra de sygeplejersker, der henvender sig med etiske dilemmaer.

- Alle medlemmer kan skrive og få svar. Vi har også afgivet høringssvar og er ved at revidere de sygeplejeetiske retningslinjer. Blandt andet vil vi gerne have gjort de samfundsmæssige perspektiver tydeligere, sagde Jette Christiansen.

Sygeplejeetisk Råd - KB 3. oktober 2023

Rådet har ti medlemmer og udpeges af kongressen i Dansk Sygeplejeråd – næste gang i maj 2024. Man forsøger at sammensætte rådet så bredt som muligt – både hvad angår sygeplejefaglige specialer, erfaring og geografi. I øjeblikket har Nordjylland dog kun et medlem.

- Det vigtigste er, at man har entusiasme og er parat til at give noget fritid. Man skal helst have lidt forstand på begreber som pligtetik og nytteetik og have erfaring og viden om faget og etikken, forklarede Jette Christiansen.

Hun har selv erfaring som blandt andet underviser – og det kan være en fordel, men er langt fra et krav.

- Det er også fint, hvis man er vant til at skrive, men man behøver hverken en kandidat eller ph.d., for det skal ikke blive for akademiseret.

Arbejdet i Sygeplejeetisk Råd er ulønnet, men nogle har haft held med at få i det mindste noget fri – især hvis man er selvtilrettelægger og måske yder flere timer på et andet tidspunkt.

- Men man er også en kæmpe gevinst for sin arbejdsplads, der får en gratis vidensbank, understregede Jette Christiansen.

Nu går arbejdet med at finde kandidater, der har lyst, nysgerrighed og mod på opgaven i gang. Senest 15. december skal interesserede kandidater skrive en motiveret begrundelse og sende til Kredsbestyrelsen. I januar beslutter Kredsbestyrelsen, hvilke kandidater der skal indstilles til Hovedbestyrelsen, der behandler indstillingerne i løbet af foråret, inden kongressen træffer beslutning i maj 2024.

Sygeplejeetisk Råd - KB 3. oktober 2023

Valgmøde til forperson

20. september deltog hele 220 medlemmer i valgmøde til ny forperson i Aalborg Kongres & Kultur Center for at høre de fem opstillede kandidater.

- Vi kan være stolte af, at så mange mødte op. Det er vigtigt for demokratiet i Dansk Sygeplejeråd, lød det fra flere KB-medlemmer.
Der var også stor tilfredshed med afviklingen af mødet. Der var stor spørgelyst og det blev styret, så der på en gang blev gået til kandidaterne og samtidig var plads til lidt sjov.

- Det var med til at styrke samhørigheden i kredsen, som et af KB-medlemmerne påpegede.

Vi skal snart holde valgmøde igen – for valget af Dorthe Boe Danbjørg som ny forkvinde (tillykke) betyder, at der skal vælges en ny næstforperson. Hovedbestyrelsen vil snarest fastlægge valgprocedure og tidsplan.

Rundringning til nyuddannede

Netop i disse dage er KB-medlemmerne ved at ringe rundt til de nyuddannede sygeplejersker for at byde dem velkommen i det faglige fællesskab og høre, hvordan det er gået med at komme i gang med arbejdslivet som sygeplejerske.

De nyuddannede plejer at komme med mange gode idéer og forslag til, hvad Dansk Sygeplejeråd kan gøre for dem – og KB-medlemmerne bliver klogere på situationen på de mange forskellige arbejdspladser i sundhedsvæsenet i Nordjylland.

De nyuddannede inviteres også til møde med kolleger, kredsens ledelse og en faglig konsulent, hvor de kan få svar på alle deres spørgsmål. Tilmelding til mødet her.

Besparelser i region og kommuner

Budgetterne for 2024 – og regnskaberne for 2023 - i Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har været ekstraordinært pressede. Det har desværre resulteret i massive besparelser i ikke mindst Region Nordjylland, hvor der skal findes omkring 335 millioner kroner.

Kreds Nordjylland har forsøgt at blande sig i debatten og lægge pres på politikerne mange steder. Det mest omtalte er nok budgettet i Region Nordjylland – læs mere om vedtagelsen af budgettet her.

Men Kreds Nordjylland har også været særdeles aktiv i Aalborg Kommune, hvor et samarbejde mellem en lang række fagforeninger og interesseorganisationer for blandt andet forældre og pensionister har arrangeret en række borgermøder og aktioner – blandt andet ved budgetseminaret i kommunen. Læs om det her.

- Det har været spændende og givet stor opmærksomhed, at så mange er gået sammen. Men det gav også indblik i en noget kringlet proces, fortalte KB-medlem og FTR i Aalborg Kommune Lene Odgaard Andersen.

Også kredsnæstforkvinde Bodil Laustsen har været med i arbejdet i forhold til Aalborg Kommunes budget ved at deltage i flere af møderne og ved at skrive læserbrev om de truende besparelser på arbejdet med at forbedre de unges trivsel.

- Måske er det bedre givet ud at protestere mod de kommunale besparelser. Vi virker mere lydhøre og er måske også tættere på det, de arbejder med, sagde Bodil Laustsen.

Du kan læse hendes læserbrev her.

Det lykkedes det tværgående initiativ at få stoppet mange af besparelserne i Aalborg Kommune – blandt andet på det forebyggende arbejde og på skoleområdet. I stedet valgte et flertal i byrådet blandt andet at hæve skatten med 0,2%.