Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Michelle Gulbæk Servé er ny Kredsforkvinde i Kreds Sjælland

Anne Marie Holst Sommer er fratrådt som forkvinde for Kreds Sjælland efter en afstemning blandt kredsens medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 7. maj. Michelle Gulbæk Servé er ny kredsforkvinde.

Publiceret: 

7. maj 2024

Senest opdateret: 

8. maj 2024

Af:

Maria Klit Eriksen

mat@dsr.dk

På en ekstraordinær generalforsamling tirsdag aften valgte et flertal af de fremmødte medlemmer i Kreds Sjælland at støtte op om det mistillidsvotum, som en enig kredsbestyrelse havde udtrykt til forkvinde Anne Marie Holst Sommer. Michelle Gulbæk Servé er derfor tiltrådt som ny forkvinde for Kreds Sjælland.

488 medlemmer deltog i den ekstraordinære generalforsamling. 396 stemte for at udtrykke mistillid til Anne Marie Holst Sommer, mens 70 stemte imod. 22 valgte ikke at stemme.

Baggrunden for mistillidsvotummet og den ekstraordinære generalforsamling var en uvildig undersøgelse af arbejdsmiljøet blandt kredsens politiske ledelse, kredsbestyrelsen og kredsens medarbejdere. Konklusionen lød, at alle parter var enige om, at samarbejdet ikke kunne fortsætte.

”Både jeg og den øvrige politiske ledelse vil gerne takke medlemmerne for det store fremmøde. Det har været en utroligt svær situation for alle involverede, som vi helst havde været foruden, men der har ikke været anden udvej, siger Michelle Gulbæk Servé og fortsætter:

”For at fjerne usikkerhed om fremtidigt samarbejde, både i den politiske ledelse, i kredsbestyrelsen og blandt kredsens medarbejdere, har det været nødvendigt for os at reagere på undersøgelsens konklusioner om samarbejdets status. Ikke at gøre noget ville gøre det umuligt for os at leve op til Dansk Sygeplejeråds formål om at varetage medlemmernes interesser.”

Kredsen ser fremad

På den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt på Ringsted Kongrescenter, blev hovedkonklusionerne fra den uvildige rapport fremlagt, og både Kredsbestyrelsen og den nu afgåede forkvinde Anne Marie Holst Sommer fik lejlighed til at fremlægge deres respektive synspunkter. Efterfølgende var det muligt for de fremmødte medlemmer at komme med bemærkninger og stille opfølgende spørgsmål.

”For mig har ordentlighed og ærlighed været altafgørende i denne sag, og det har ikke været let at balancere hensynet til de medarbejdere, der har udtalt sig til den uvildige rapport under forudsætning af anonymitet samtidigt med hensynet til den demokratiske proces og gennemsigtighed for vores medlemmer. Jeg er glad for, at de fremmødte medlemmer i dag har fået lejlighed til at høre alle parter i sagen, at stille spørgsmål og derved afgive deres stemme på et oplyst grundlag,” siger Michelle Gulbæk Servé og fortsætter:

”Nu skal vi se fremad. Vi har som kreds et stort stykke arbejde foran os for igen at blive den stærke kreds, som vi gerne vil være. Som kan varetage vores medlemmers interesser på en måde, som de med rette kan forvente. Det arbejde begynder nu.”