Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Trænger din arbejdsplads til et afbræk i hverdagen?

Har du en god idé til en faglig aktivitet, som du har lyst til at invitere kollegerne til... foredrag, workshop, kursus eller lign.?

Søg støtte til arrangementer

Kreds Syddanmark har en pulje, vi kalder Sygepleje i Syd. Her kan du søge om penge til de idéer, som gør det lidt mere spændende, interessant eller sjovt at gå på arbejde.

Sådan søger du

Ansøgningen skal indeholde en plan for arrangementet og øvrige relevante oplysninger, f.eks.: Tid og sted, hvordan man tilmelder sig, navn på eventuel underviser, foredragsholder eller lignende.

Af arrangementets program skal fremgå at Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark har støttet økonomisk samt at kun medlemmer af Dansk Sygeplejeråd kan deltage. Vi støtter dog også tværfaglige arrangementer.

Kreds Syddanmark forbeholder sig ret til at lægge programmet på kredsens hjemmeside samt omtale arrangementet i andre sammenhænge.

Det er kun aktive medlemmer, seniorer og studerende, der kan søge.

Økonomisk ramme

Støtten er normalt op til 3.000 kr. Du kan også søge om større beløb, i så fald skal du vedlægge et budget og oplysning om, hvor mange sygeplejersker der vil kunne deltage.

Ansøgninger sendes til kredschef Puk-Maria Holmgaard og kredsformand John Christiansen på pmh@dsr.dk og jc@dsr.dk.

Ansøgninger behandles løbende. Udenfor ferietid svarer vi normalt inden for to uger.