Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Hvad gør du, når vejret er ekstremt?

Læs her om dine rettigheder og pligter, hvis du som medarbejder ikke kan komme til og fra arbejde eller ikke kan udføre dit arbejde på grund af en ekstremt vejr.

Publiceret: 

5. januar 2024

Senest opdateret: 

8. januar 2024

Af:

svo

Stig Vognæs
56877179

Vildt vejr - hvad så?

Vi er på den tid på året, hvor vejret indimellem kan blive voldsomt. Snestorme eller orkaner er bestemt ikke hverdagskost, men det hænder en gang i mellem at vejret kan gøre det en udfordring at komme til eller fra arbejde. Hvis det sker, har du som medarbejder eller ledelse følgende pligter og ansvar:

Når du er på arbejdet:

Du har pligt til at blive på arbejdet, indtil en kollega kan afløse dig.

Forlader du arbejdet uden der er givet tilladelse til det, eller du er blevet erstattet af en kollega, kan det betyde grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, kan i yderste konsekvens medføre en bortvisning.

Ledelsen skal sørge for, at der er forplejning og mulighed for at sove på skift. Ledelsen skal vurdere om der er arbejdsopgaver, der kan nedprioriteres og/eller udsættes.

Hvis du ikke kan komme på arbejde:

Hvis du på grund af ekstreme vej- og vejrforhold ikke kan komme på arbejde, er det ikke misligholdelse af ansættelsesforholdet. Du skal have forsøgt alt for at komme frem, inkl. offentlige transportmidler, tilbud fra arbejdsgiver om transport med mere.

Hvis det alligevel er umuligt at komme frem, skal du hurtigst muligt kontakte din ledelse og meddele, at du ikke kan møde.

Du betaler selv:
Der er ikke ret til løn for den eller de vagter, du ikke kan udføre. Som udgangspunkt får du tjenestefri uden løn. Som medarbejder er der mulighed for at ønske ferietimer eller afspadsering.

Hvis du er udkørende sygeplejerske:

Som sygeplejerske skal du ikke risikere dit eget liv i dit arbejde.

Hvis du er udkørende og det er farligt at køre, må din ledelse i samråd med en læge vurdere, om et besøg er så vigtigt, at det skal gennemføres. Du har dog selv ansvar for at gøre opmærksom på, at det er farligt at køre ud.

I så fald skal du tilbydes særlig transport, eksempelvis bæltekøretøj og særlig beklædning.