Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Kontakt og praktiske oplysninger

Her finder du oplysninger om kontoret, medarbejdere og den politiske ledelse i Kreds Syddanmark.

56875178

Om Kreds Syddanmark

Kredskontoret er beliggende på Vejlevej 121, 7000 Fredericia. 

Kontoret består af i alt 22 ansatte (ledelse og medarbejdere) og fem i den politiske ledelse.

Find kontaktoplysninger på medarbejdere samt den administrative og politiske ledelse her på siden.

Kontakt Kreds Syddanmark

+45 7021 1668

syddanmark@dsr.dk
Telefonåbningstider

Man-onsdag kl. 8.30-13.00
Torsdag kl. 13.00-16.00
Fredag kl. 8.30-13.00

OBS. Kredskontoret er lukket den 5. juni (Grundlovsdag)

Adresse

Her finder du os:
Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark
Vejlevej 121, 2. sal
7000 Fredericia

CVR: 30977459
GLN: 5790001660192

Send sikker mail: Skriv til sikkerepost@dsr.dk hvis du vil sende personfølsomme oplysninger. Læs mere her: Skriv til Dansk Sygeplejeråd

 

Optagelse af telefonsamtaler

Optagelse af telefonsamtaler og behandling af persondata
Kreds Syddanmark optager indgående telefonsamtaler på tlf.nr. 7021 1668 med henblik på intern læring i kredsen.

Når du ringer hertil, vil du blive spurgt, om du ønsker samtalen optaget. Samtalen bliver kun optaget, hvis du aktivt vælger "ja", og du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Behandling af persondata

Læs her, hvordan Kreds Syddanmark behandler persondata i forbindelse med optagelse af telefonsamtaler

Job i Kreds Syddanmark

Pt. ingen ledige stillinger.

Satellitkontor

Kredsen benytter tre satellitkontorer i Esbjerg, Odense og Rødekro. Kontorerne er ikke bemandede og bruges kun til konkrete møder.

Skriv til Dansk Sygeplejeråd

Skriv til DSR - enten via formular eller på sikkerepost@dsr.dk

Skriv til DSR
Lukkedage

Kredsen er lukket i weekender og på helligdage, derudover også 1. maj, 10. maj og 5. juni.

Administrativ ledelse

Faglig chefkonsulent

Faglige konsulenter

Faglig konsulent

Faglig konsulent

Faglig konsulent

Faglig konsulent

Faglig konsulent

Faglig konsulent

Faglig konsulent

Faglig konsulent

Socialrådgiver

Find dit arbejdssted og se, hvilken faglig konsulent der varetager området.

Kommunikation og politisk konsulent

Kommunikationsmedarbejder

Politisk konsulent

Administration

Administrativ konsulent

Administrativ sagsbehandler

Administrativ sagsbehandler

Serviceområdet

Servicemedarbejder

Servicemedarbejder

Politisk ledelse

Kredsformand

1. kredsnæstforperson

Kredsnæstforkvinde

Kredsnæstforkvinde

Kredsnæstforperson

Pressekontakt

58893648

John Christiansen

Kredsformand i Kreds Syddanmark

4062 6006
59942110

Foto:

Sigrid Olsson

Klagevejledning

DSR Kreds Syddanmark lægger vægt på en høj kvalitet i sagsbehandlingen og betragter en klage som en mulighed for at blive bedre. Hvis du er utilfreds med den service, du har modtaget, har du derfor mulighed for at klage.

Der er mulighed for at klage over den afgørelse i din sag, der er truffet af DSR Kreds Syddanmark eller den faglige konsulent, der har varetaget dine interesser.

Hvordan?

En klage fremsendes til kredschefen (pmh@dsr.dk), som i første omgang vil kontakte dig for at klarlægge proceduren i den konkrete klagesag. Klagen skal indeholde en skriftlig redegørelse samt navn og medlemsnummer.

En konkret klage vil blive besvaret med en afgørelse, der lever op til forvaltningslovens krav:

En begrundelse

En beskrivelse af, hvilket grundlag afgørelsen er truffet på (love, bekendtgørelser, overenskomst m.v.)
Ved en skønsmæssig afgørelse fremgår hvilke omstændigheder, der er lagt vægt på ved skønnet.

Hvornår?

Du vil få svar på en klage inden for 4 uger. Herefter vil du få mulighed for at drøfte afgørelsen med kredschefen ved en opfølgende samtale.

Yderligere klagemulighed

Der er mulighed for at klage over afgørelsen til Kredsbestyrelsen i Kreds Syddanmark. Klagen fremsendes til kredschefen.