Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sådan får I en leder-TR

Læs her, hvordan I vælger jeres egen leder-TR

Sådan får I en leder-TR

I skal være mindst 5 ledende sygeplejersker. Mere præcist skal I være 5 på lederoverenskomst for overenskomstgruppen: ledende sygeplejersker.

På det kommunale område omfatter betegnelsen ledende sygeplejersker selvfølgelig også ledende sundhedsplejersker. På det regionale område tæller ledende radiografer med, da Lederforeningen i DSR har forhandlings- og aftaleretten for denne gruppe.

Alle tæller med i de 5 – både de som er medlemmer af DSR og de som ikke er.

På det regionale område gælder tilsvarende, at både ledende radiografer som er medlem og ikke-medlem af Radiograf Rådet tæller med.

Hvis I er under 5 ledende sygeplejersker, kan I indgå i valgforbund med ledende sygeplejersker på en anden institution.

Læs mere om, hvad der skal til for at vælge en leder-TR.

Fem grunde til leder-TR

Som leder er du måske mest vant til, at du skal klare alle tingene selv. I Lederforeningen tror vi derimod på, at også ledere kan have gavn af et fælleskab og en sparringspartner.

Formålet med at have en leder-TR er i al sin enkelthed at:

  • Øge ledende sygeplejerskers bevidsthed om egne vilkår og løn.
  • Øge arbejdspladsens bevidsthed om ledende sygeplejerskers vilkår og ledelse.
  • Øge ledende sygeplejers bevidsthed om at påvirke sundhedsvæsenet
  • Øge sammenhængskraften mellem ledende sygeplejersker.

Leder-TR rollen

En leder-TR har 3 roller: Ambassadør, talsperson og sparringspart.

Rollen som ambassadør

Leder-TR er officiel kontaktperson og fungerer som bindeled mellem arbejdsgiver og kolleger i forhold, der vedrører ledernes vilkår. Leder-TR er officiel kontaktperson og fungerer som bindeled mellem Lederforeningen og arbejdspladsen. Det betyder, at Leder-TR holder Lederforeningen orienteret om hvad der foregår på arbejdspladsen specielt i forhold til større ændringer og ledernes arbejdsmiljø. Og tilsvarende holder sine kolleger orienteret om hvad der foregår i Lederforeningen.

Leder-TR fungerer som bindeled mellem sine kolleger og tager initiativ til og afholder møder /arrangementer om ledelsesemner, sundhedsfaglige emner mm. for de grupper, som giver bedst mening på arbejdspladsen.

Rollen som talsperson

Leder-TR taler på vegne af sine lederkolleger overfor hhv. arbejdsgiver og Lederforening når det handler om ledergruppens vilkår., fx ved strukturændringer og/eller besparelser på arbejdspladsen.

Leder-TR blander sig på arbejdspladsen i forhold som har betydning for ledende sygeplejerskers vilkår, og leder-TR blander sig i Lederforeningens aktiviteter og politik.

Leder-TR søger dialog med arbejdsgiver mht. at videreformidle lederkollegers oplevelse og spørgsmål på arbejdspladsen, som har berøring med deres arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Leder-TR giver arbejdsgiver mulighed for at vide, hvad der rører sig blandt en gruppe af ledere, uden at arbejdsgiver nødvendigvis skal tale med dem alle.

Rollen som sparringspart

Leder-TR er vejleder og sparringspart for sine lederkolleger i forhold til løn og ansættelsesforhold.

Leder-TR kan være bisidder for sine lederkolleger i mindre komplicerede personsager, som ikke har ansættelsesretlige konsekvenser.

Leder-TR kvalificerer Lederforeningen i kontakten med den enkelte arbejdsplads, det være sig ved konkrete løn- og vilkårsforhandlinger og i det hele taget i dialogen mellem arbejdspladsen og Lederforeningen.

Sådan bruger du din leder-TR

Når en Leder-TR således agerer talsperson over for ledelsen, eller når Leder-TR forhandler forhold vedr. ledende sygeplejerskers arbejdsmiljø eller samlede lønforhold i kommunen, vil Leder-TR helt naturligt repræsentere alle – både medlemmer og ikke medlemmer af DSR.

Derimod vil det være forbeholdt medlemmer af DSR, at få en Leder-TR til at hjælpe sig individuelt, fx i forhold til løn, ansættelsesforhold mm..

En Leder-TR kan varetage følgende opgaver:

1. Formel kontaktperson og bindeled mellem Lederforeningen og medlemmerne/arbejdspladserne

2. Kontakt og informationsudveksling med de leder-kollegaer du repræsenterer

3. Møder og koordinering med andre Leder-TR på tværs af ledelsesniveauer, arbejdspladser og sektorer

4. Talsperson for ledergruppen i forhold til arbejdsgiver og gerne også det politiske niveau og medierne

Derudover kan Leder-TR, hvis dette er aftalt på den enkelte arbejdsplads - og Leder-TR har hhv. lyst og kompetencerne tildet - varetage følgende:

5. Vejlede medlemmer, der ønsker det i forbindelse med løn- og ansættelsesforhold, herunder lønforhandling, samtaler m.m.

6. Forhandle løn- og ansættelsesforhold for grupper (forhåndsaftaler) eller enkeltpersoner.

7. Bisidder for medlemmer ved vanskelige samtaler

Blanket til anmeldelse af leder-TR

Her finder du blanketten, som du skal bruge, når I var valgt en leder-TR og vil anmelde vedkommende til leder-TR systemet.

Find blanket HER!

I skal være mindst 5 ledende sygeplejersker. Mere præcist skal I være 5 på lederoverenskomst for overenskomstgruppen: ledende sygeplejersker. Hvis I er under 5 ledende sygeplejersker, kan I indgå i valgforbund med ledende sygeplejersker på en anden institution.