Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Leder: Du skal have en plan for lønforhandlingen

Som leder må man tage den individuelle lønforhandling ansigt til ansigt med den chef, man bagefter skal samarbejde med i det daglige, mener ledende sygeplejerske Tina Skytt. Forinden skal man til gengæld ruste sig med flest mulige argumenter, resultater og statistik for sit krav.

Godt to måneder efter sin tiltræden som decentral leder af sygeplejen og plejecentre i Lolland Kommune var Tina Skytt i september til lønforhandling med sin chef.

Den gik, som hun havde planlagt og håbet på, og hun er godt tilfreds med resultatet.

„Ved min ansættelse vidste jeg, hvilket løntrin jeg ville blive placeret på, så det var kvalifikationstillægget, vi forhandlede om,“ fortæller Tina Skytt, der har over 25 års erfaring med det område, hun i dag leder.

Som nyuddannet sygeplejerske blev det til et halvt års vikariat på det tidligere sygehus i Maribo, hvor hun i øvrigt i dag har kontor med smuk udsigt over Søndersø. Lige siden har hun arbejdet på det kommunale ældreområde, først som sygeplejerske i hjemmeplejen og siden kommunesammenlægningen i 2007 som teamleder, fra 2016 som leder af et plejecenter og fra september sidste år som konstitueret decentral leder af sygeplejens tre enheder i Lolland Kommune.

En organisationsændring førte efterfølgende til, at stillingen, som Tina Skytt søgte og fik, blev udvidet til også at omfatte kommunens 10 plejecentre.

I dag refererer 13 ledere fordelt på lige så mange matrikler med i alt 460 medarbejdere til hende, ligesom hun har fået et betragteligt større ansvarsområde, både hvad angår ydelser til borgerne, medarbejdere og økonomi.

„Derfor skulle min samlede løn gerne afspejle den kompleksitet, mit job i dag har, men også den erfaring og de kvalifikationer, jeg har tilegnet mig,“ siger Tina Skytt.

Tina Skytt

Hav en plan for lønforhandlingen!

„Ved min ansættelse vidste jeg, hvilket løntrin jeg ville blive placeret på, så det var kvalifikationstillægget, vi forhandlede om,“ fortæller Tina Skytt, der har over 25 års erfaring med det område, hun i dag leder.

"Det er mig, der bagefter skal samarbejde med min chef i det daglige, så derfor var det for mig mest rigtigt, at jeg selv forhandlede. Og når det til dagligt er mig, der har ansvaret for sygeplejen og plejecentrenes samlede økonomi i kommunen, så kan jeg også godt selv stå på mål for min egen løn, og hvad jeg mener, jeg er værd for at løfte det ansvar.“

Tina Skytt, decentral leder af sygeplejen og plejecentre, Lolland

Vær grundig og modig

Forud for Tina Skytts forhandling sendte hendes chef et udspil for størrelsen af kvalifikationstillægget til både hende og Lederforeningen.

„Det drøftede jeg med en konsulent i Lederforeningen, og vi mente begge, at det var for lavt. Så vi sparrede en del om, hvordan forhandlingen skulle gribes an, så det blev hævet,“ fortæller hun.

Konsulenten foreslog, at Lederforeningen tog forhandlingen på hendes vegne, men Tina Skytt holdt fast i, at det var hende selv, der skulle tage den.

„Det er mig, der bagefter skal samarbejde med min chef i det daglige, så derfor var det for mig mest rigtigt, at jeg selv forhandlede. Nogle gange kan det virke konfliktoptrappende at sende sin faglige organisation på banen på ens vegne, og det signal ville jeg undgå.“

„Og når det til dagligt er mig, der har ansvaret for sygeplejen og plejecentrenes samlede økonomi i kommunen, så kan jeg også godt selv stå på mål for min egen løn, og hvad jeg mener, jeg er værd for at løfte det ansvar.“

Derfor gik hun i gang med sin egen benchmarking af, hvad andre i lignende stillinger med tilsvarende ansvarsområder får i løn, og gjorde sig klart, hvilke erfaringer, kompetencer og resultater hun kunne fremhæve i forhold til de krav og forventninger, der var stillet i opslaget af hende stilling.

På den måde følte hun sig rustet med argumenter og dokumentation for, at hendes krav til kvalifikationstillægget var rimeligt.

„Men det var jo ikke sikkert, at jeg ville få mit krav fik indfriet. Derfor tænkte jeg også på forhånd scenariet for et afslag grundigt igennem og besluttede, at lønnen ikke skulle være afgørende.“

For Tina Skytt handler en lønforhandling om at turde stå i det.

„Det handler ikke om en kamp, men om et samarbejde. Derfor er der vigtigt at have argumenterne og dokumentationen for sit krav klar. Men også at være forberedt på et nej,“ fortsætter hun.

„Får man afslag på sit lønkrav, skal man være modig nok til at bede om en dato, altså en frist for hvilke resultater, der kan være grundlag for en ny lønforhandling. På den måde viser man også, at man er engageret og målrettet. Du skal have en plan.“

Læs mere: Bliv klædt på til din forhandling via Lederforeningen!

Tina Skytt2

TINA SIRMACIS SKYTT

Som nyuddannet sygeplejerske fik Tina Skytt et halvt års vikariat på det tidligere sygehus i Maribo. I dag har hun kontor med udsigt over Søndersø.

TINA SIRMACIS SKYTT
Decentral leder af Sygeplejen og plejecentre, Ældre & Sundhed, Lolland Kommune. Uddannet sygeplejerske fra Nykøbing Falster Sygehus i 1994 samt diplomuddannelse i ledelse og Master of Public Governance (MGP).

Artiklen er skrevet af:
Journalist Helle Jung, ledelsesmagasinet Forkant