Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Bliv klædt på til forhandlingen

Alle ledende sygeplejersker bør som fast rutine bede om en årlig forhandling af egne løn- og arbejdsvilkår. Lederforeningen hjælper med forberedelse til forhandlingen. Og det virker, viser erfaringerne.

Dagligt får ledende sygeplejersker over hele landet hjælp og vejledning i, hvordan de bedst kan opnå en personlig lønstigning og forbedre de personlige arbejdsvilkår. Ledelseskonsulenter i Lederforeningen hjælper med forberedelsen til den årlige forhandling med arbejdsgivere.

Og det er vigtigt, at du, som leder, også har fokus på din egen løn, og hvilke vilkår du får til dit arbejde, lyder det fra Olav Øfverlind Pedersen, der er én af de ledelseskonsulenter i Lederforeningen, der tilbyder personlig hjælp.

„Det er en ret, som man har via vores overenskomster. Og vi anbefaler, at den enkelte leder holder fast i, at der skal kigges på løn og arbejdsvilkår hvert år. Jeg oplever helt konkret, at det får betydning for, hvordan man bliver honoreret. Måske får man ikke reguleret sin løn første gang. Men så kommer det senere,“ siger Olav Øfverlind Pedersen og tilføjer:

„Du skal så at sige 'bide dig fast', for arbejdsgiveren kan ikke blive ved med at svare med et nej. Det er vores helt klare erfaring.“

ledelseskonsulent-olav

Forberedelsen er afgørende

Det handler i øvrigt ikke bare om at bede om en forhandling. Det handler i høj grad om forberedelsen, hvis du skal have succes med din lønforhandling, pointerer Olav Øfverlind Pedersen.

„Du skal have forberedt de konkrete krav, og du skal kunne argumentere for, hvorfor de er fornuftige og ikke bare er grebet ud af den blå luft. Ja, og samtidig skal du kunne se din leder i øjnene, når du afleverer dine argumenter. Så her er forberedelsen også vigtig.“

I første omgang hjælper Olav Øfverlind Pedersen med at lægge en strategi for, hvad og hvordan der skal argumenteres for justeringerne og forbedringerne.

„Her er det vigtigt, at lederen også har forberedt sig gennem længere tid. Man skal løbende registrere sine opgaver, hvornår der for eksempel er øget kompleksitet i ledelsesopgaverne. Men man skal også huske at notere, når man har succes – og hvilke kvalifikationer, der blev bragt i spil i situationen. For det er alt sammen med til at styrke argumentationen, når du skal fremføre, at du er blevet mere værd,“ understreger han.

ledelseskonsulent2-Olav

Tre tips: Sådan påvirker du din løn

1. Start forberedelsen i god tid

Få noteret dine opgaver.
Hvornår har der været øget kompleksitet i dine ledelsesopgaver?
Hvornår har du haft succes – og hvilke af dine kvalifikationer brugte du?

2. Lav strategi med tydelige argumenter

Hvad er det helt konkret, som du synes, bør justeres?
Hvilke argumenter vil du pege på i forhold til hvert enkelt af dine krav?

3. Gør det naturligt at snakke vilkår med din arbejdsgiver

Det behøver ikke at være en enlig svale at snakke om din løn og arbejdsvilkår.
Du har ret til en årlig forhandling af dine forhold. Det skal du benytte til at skabe en god udvikling.

Hvis du støder på et nej

  • Tag ikke automatisk et nej for et nej. Spørg i stedet, hvorfor din arbejdsgiver ikke synes, at det skal være lige nu. Spørg også, hvad du kan gøre for, at I kan blive enige om lønregulering til næste samtale.
  • Hvis I ikke kan blive enige om en lønstigning, så bed evt. om andet, der giver værdi for dig.
  • Husk, at I også skal kunne se hinanden i øjnene efter lønsamtalen. En god aftale er en aftale, som begge parter vil være tilfredse med.
  • Undgå at virke negativ over manglende resultater. Afslutningen på lønsamtalen er starten på din næste lønsamtale. Forsøg derfor at afslutte på en god og positiv måde.

Lønsamtale med lederkonsulent

Brug din konsulent i Lederforeningen til at kvalificere din strategi. Book en lønsamtale med én af Lederforeningens konsulenter.
Husk at bede om sparringssamtale i så god tid, at I får mulighed for en god plan.
Find lederkonsulenterne HER!

Forhandlingslogbog

Til at hjælpe med at samle alle de konkrete eksempler på opgaver og deres konsekvens for ledelsesarbejdet har Lederforeningen udarbejdet en forhandlingslogbog, som lederen kan bruge.

„Og så tilbyder vi derudover, at vi hjælper med at lægge en strategi. Vi kan også give et indblik i, hvordan arbejdsgiveren normalt honorerer i lignende tilfælde. Og hvis det senere viser sig, at arbejdsgiveren alligevel fuldstændig nægter, så kan det være, at jeg går ind og løfter forhandlingen op, så jeg også deltager. Og på den måde sender et tydeligt signal om, at kravene til forbedringer er helt rimelige,“ tilføjer Olav Øfverlind Pedersen.

Ledelseskonsulentens rolle er dog især at hjælpe til, at den ledende sygeplejerske er forberedt og føler sig klar til at tage dialogen med sin leder.

„Jeg kan for eksempel være med til at sikre, at oplægget til forhandlingen er rigtigt og også har de gode argumenter. Og så snakker vi også om, hvad man gør, hvis man ikke oplever at blive taget alvorligt. Helt grundlæggende så styrker det faktisk indtrykket over for arbejdsgiver, at man selv kan argumentere for, at man har en værdi. Der giver helt enkelt mere respekt.“

At denne forhandlingsform virker, viser tal fra Lederforeningen. Fra juli 2021 til juli 2022 har foreningens medlemmer samlet forhandlet sig til ekstra 30 mio. kr. i tillæg, resultatløn mm.
Olav Øfverlind Pedersen mener i øvrigt, at mange ledere vil have gavn af at dele med andre lederkolleger, hvad de får i løn og arbejdsvilkår.

„Det kan give en god indsigt i, hvad arbejdsgiver for eksempel vægter som særligt vigtigt. Man kan helt enkelt på den måde hjælpe hinanden til bedre løn og arbejdsvilkår. Det er en normal praksis at dele den slags oplysninger i andre faggrupper. Og jeg er overbevist om, at det kan give indsigt og argumenter, også når det handler om vores område og vilkår.“

Læs mere: Sådan lykkedes Tina med sin forhandling!

forhandling1

Bliv klogere på selve forhandlingen - før, under og efter

Vi har samlet flere tips til, hvordan du forbereder din forhandling, hvordan du gennemfører selve forhandlingen ...og hvad du bør gøre efterfølgende, når selve forhandlingen er afsluttet.

Bliv klogere her!