Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

72 timers udvidet behandlingsansvar er evalueret ... og en succes

For at skabe en tryg overgang mellem hospital og kommune og for at understøtte sammenhængende patientforløb og kommunikation mellem sundhedsprofessionelle har Region Hovedstaden og siden de øvrige regioner indført 72 timers udvidet behandlingsansvar. Nu er ordningen i hovedstaden evalueret.

Publiceret: 

3. november 2023

Senest opdateret: 

3. november 2023

Af:

Thomas Garlov

thg@dsr.dk
Behandlingsansvar

Aftalen i hovedstadsområdet indebærer, at Region Hovedstadens hospitaler har udvidet behandlingsansvaret til 72 timer efter udskrivelse for patienter, der har været indlagt i mindst 24 timer, og som efterfølgende udskrives til kommunal sygepleje i form af en midlertidig døgnplads, plejecenter eller sygepleje i eget hjem.

De foreløbige resultater fra monitoreringen og evalueringen viser, at aftalen om 72 timers behandlingsansvar i Region Hovedstaden er modtaget med stor tilfredshed blandt sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer og bidrager til et forbedret samarbejde omkring de borgere, der har forløb på tværs af hospital og kommune.

Resultater af den foreløbige evaluering viser dog også, at der kan være udfordringer.

I nogle tilfælde oplever de sundhedsprofessionelle i den kommunale
sygepleje, at opkald kan blive afvist af hospitalet, og ved forsøg på at ringe til den praktiserende læge kan de ligeledes blive afvist inden for de 72 timer.

Evalueringen konkluderer også, at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt kendskab til aftalens eksistens og indhold blandt
sundhedsprofessionelle i den kommunale sygepleje og på hospitalerne, hvilket har stor betydning for anvendelsen af aftalen.

Læs evalueringen samlet her!