Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Når arbejdet med ældre udmatter

Medarbejdere i ældreplejen er ikke trætte af at yde omsorg, men af arbejdsbetingelser og omstændigheder, som udfordrer omsorgsarbejdet og relationerne til borgerne. Det konkluderer en ny rapport fra VIVE, der har set nærmere på omsorgstræthed i ældreplejen.

Publiceret: 

3. november 2023

Senest opdateret: 

3. november 2023

Af:

Thomas Garlov

thg@dsr.dk
alderdom pleje

Undersøgelsen fra VIVE kigger blandt andet ind i årsagerne til, at man ender med at føle omsorgstræthed - og hvordan man kan sætte ind for at forebygge og undgå omsorgstræthed i ældreplejen.

Undersøgelsen viser, at omsorgstræthed kan håndteres og forebygges på mange niveauer – individuelt, mellem kollegaer, mellem leder og medarbejder, på den konkrete arbejdsplads, i organisationen mere generelt og på samfundsmæssigt og politisk niveau.

Særligt håndteringsstrategier og forebyggelsesmetoder på arbejdsplads- og organisationsniveau fremhæves som væsentlige af ledere og medarbejdere i interviewundersøgelsen.

Både medarbejdere og ledere peger på, at også ledelsen spiller en stor rolle, hvad angår håndtering og forebyggelse af omsorgstræthed blandt medarbejderne.

Det gælder dels, hvordan arbejdspladsen som organisation styres, og
dels, hvordan lederen arbejder relationelt med både den enkelte medarbejder og den større medarbejdergruppe.

Medarbejderne lægger særligt vægt på, at lederen er tilgængelig, lytter til eventuelle problemer og hjælper med at give vejledning, når de oplever at have behov for det.

Flere ledere understreger imidlertid selv, at det ikke blot handler om at være lydhør, men også at handle på og efter bedste evne at imødekomme medarbejdernes behov, både i arbejdslivet og i forhold til at skabe den bedste work-life-balance. Det er en vej til at forebygge omsorgstræthed.

Læs hele rapporten fra VIVE her!