Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Lederforeningen i forhandlinger med arbejdsgivere

Blækket på de nye OK24 aftaler er knapt tørt, før der nu fortsættes med lokale forhandlinger over hele landet. Lederforeningen, der omfatter næsten 4000 ledende sygeplejersker, har anmodet kommunale og regionale arbejdsgivere om, at man drøfter lokale konsekvenser af de nye overenskomster. Flere end et halvt hundrede møder er i kalenderen.

Publiceret: 

10. juli 2024

Senest opdateret: 

10. juli 2024

Af:

Thomas Garlov

thg@dsr.dk

De nye overenskomster – OK24 - har resulteret i en række forbedringer for både sygeplejersker og de ledende sygeplejersker. Men der kan alligevel være behov for yderligere justeringer lokalt på de enkelte arbejdspladser.

Det er baggrunden for, at Lederforeningen i den kommende tid gennemfører lokale forhandlingsmøder i landets 98 kommuner og rundt om på de regionale arbejdspladser indenfor sundhedsområdet.

Alle kommuner og regionale arbejdsgivere har fået henvendelse fra Lederforeningen, fortæller Lederforeningens forkvinde Irene Hesselberg.

”Vi vil rigtig gerne i en konstruktiv dialog med hver enkelt arbejdsplads om, hvordan vi kan styrke ledelsen og den enkelte leder. Det kan for eksempel handle om, hvordan man påskønner den ledende sygeplejerske mere tydeligt,” lyder det fra Irene Hesselberg.

Forhandlinger de kommende måneder

Opfølgningsmøderne er ikke en lille øvelse. Ofte vil en forhandling med en arbejdsgiver også resultere i flere møder med de ledende sygeplejersker det pågældende sted.

Med næsten et hundrede kommuner og flere end et halvt hundrede hospitaler og andre arbejdspladser indenfor det regionale sundhedsvæsen løber det hurtigt op i rigtig mange møder.

”Vi møder meget positive reaktioner fra arbejdsgiverne på vores initiativ. For det er en god anledning til at se ind i hele ledelsesarbejdet. Og en god anledning til at lave nye forhåndsaftaler eller revidere de eksisterende forhåndsaftaler. Det er ikke kun de direkte afledte konsekvenser af OK24, vi vender. Der er for eksempel også trepartsmidler, hvor de ledende sygeplejersker gerne skal tilgodeses ligesom sygeplejerskerne.”

”Samtidig skal man netop nu mange steder til at tidsregistrere. Det sætter derfor et særligt fokus på lederne, der jo ofte har svært ved at have meget faste arbejdstider. De nye regler vil mange steder udfordre den hidtidige praksis for lederne. Det er derfor en god anledning til at drøfte ledernes arbejdsvilkår. Vi oplever heldigvis en fin forståelse for, at det jo også er i alles interesse,” siger Irene Hesselberg.

Har du forslag til ting, som du synes bør have opmærksomhed i forbindelse med de kommende forhandlinger, så send en mail til lederforeningen - lederforeningen@dsr.dk
NB. Mærk din mail med "ok-opfølgning". 

irene (3)

Der er allerede lagt en række møder i kalenderen for Lederforeningens forkvinde, Irene Hesselberg, i sensommeren og efteråret. Lederforeningen vil i de kommende måneder forhandle med arbejdsgivere over hele landet - blandt andet for at få fornyet de forhåndsaftaler, som lægger grunden til de lokale aftaler for ledernes arbejdsvilkår.