Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Ledende sygeplejersker i politisk dialog om indretningen af DSR

Dansk Sygeplejeråds kongres havde blandt andet fokus på, hvordan den faglige organisation kan gå styrket ind i fremtiden og sikre, at DSR fortsat vil være det naturlige fællesskab for både sygeplejersker og ledende sygeplejersker.

Publiceret: 

15. maj 2024

Senest opdateret: 

15. maj 2024

Af:

Thomas Garlov

thg@dsr.dk
dialog-ledere

(foto: Lederforeningens forpersonskab, drøfter et af kongressens emner med LF delegeret, chefsygeplejerske Barbara Smith Dyrmose)

Der var masser af dialog på DSRs kongres. De delegerede fra Lederforeningen var flere gange på talerstolen. Og indgik ligeledes i temadrøftelsen om, hvordan man kan skabe fremtidens bedste faglige organisation.

Lederforeningens forkvinde, Irene Hesselberg, understregede efterfølgende i den fælles debat, at det må være et af målene, at alle sygeplejersker og ledende sygeplejersker har lige og let adgang til den faglige organisation.

Som afslutning på temadrøftelsen vedtog kongressen at nedsætte en arbejdsgruppe, også med repræsentation af Lederforeningen, der nu arbejder videre med konkrete forslag til, hvordan fremtidens politiske organisering kan indrettes.

Læs mere fra kongressen her!