Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

OK24 aftale for ledende sygeplejersker på kommunale arbejdspladser

KL og Sundhedskartellet har indgået overenskomstaftale, som omfatter blandt andet sygeplejersker og ledende sygeplejersker. For ledende sygeplejersker vil aftalen betyde en samlet stigning på minimum 5050 kr. månedligt. Nu inviterer Lederforeningen til medlemsmøder!

Publiceret: 

1. marts 2024

Senest opdateret: 

1. marts 2024

Af:

Thomas Garlov

thg@dsr.dk
kommunesygepleje

Samlet set giver overenskomstaftalen på det kommunale område en lønforbedring inkl. pension og særlig feriegodtgørelse ved overenskomstperiodens udløb for ledende sygeplejersker på minimum 5050 kr. månedlig.

En del af forbedringen er, at pensionsindbetalingen vil stige +0,47% til 18,51%

Alle ledere får det samme tillæg og den samme pensionsstigning. Den enkelte leder kan dog selv bestemme, om pensionsindbetaling over 15 % i stedet skal tillægges selve lønnen.

Alle ledere i kommunerne uanset lederniveau og grundlønstrin får et tillæg svarende til tillæggene i de regionale aftaler. Der er tale om et ledelsestillæg på 11.560 kr. årligt (06 niveau), hvilket er omkring 1280 kr. om måneden i nutidskroner.

Resultatet er kommet i hus ud fra den samlede pulje af organistionsmidler (2% af rammen) og fra de afsatte trepartsmidler i den særlige UTK-pulje (pulje til ledere af medarbejdere til utilsigtede konsekvenser), der tilsammen har givet muligheden for et tillæg til alle ledere og pensionsstigningen.

Ledelsestillægget på de i alt 11.560 kr. årligt (06 niveau) indfases af to omgange: 4.577 kr. årligt fra den 1.4.24 og resten op til de 11.560 kr. årligt (06 niveau) i 2025.

Dertil kommer et engangstillæg i juni 2024 på 1144 kr. (06 niveau).

De generelle lønforbedringer effektueres med første stigning på 4% den 1.4.24 og er fuldt indfaset i 2025.

Lederforeningen og DSR arbejdede på, at der også kom en chefaftale på det kommunale område – på samme måde som på det regionale område.
Men det lykkedes ikke at overtale KL. Alle penge er derfor brugt på de resultater, som ses nu.

Lederforeningen inviterer til fire medlemsmøder.

På disse kommende ok-medlemsmøder for ledere vil du få et nærmere indblik i overenskomsterne for de ledende sygeplejersker og hvilke konsekvenser, vi kan udlede af aftalerne.

Tilmeld dig her:

TIRSDAG den 5. marts kl. 16.00:
OK-MØDE FOR LEDERE AF LEDERE I REGIONER

TIRSDAG den 5. marts kl. 17.00:
OK-MØDE FOR LEDERE AF LEDERE I KOMMUNER

ONSDAG den 6. marts kl. 18.00:
OK-MØDE FOR LEDERE AF MEDARBEJDERE I REGIONER

ONSDAG den 6. marts kl. 19.00:
OK-MØDE FOR LEDERE AF MEDARBEJDERE I KOMMUNER

Også DSR vil afholde medlemsmøder om de nye aftaler.

Du kan læse mere om aftalen på DSRs særlige ok-side her!
Find mere ok hele ok24-forløbet på DSRs ok-side her!