Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Patientklagesystemet skal forbedres 

Regeringen vil forbedre patientklagesystemet, så det fremover bliver mere overskueligt for patienter at klage, samtidig med at der kommer mere fokus på læring end sanktioner over for konkrete sundhedspersoner.

Publiceret: 

17. januar 2024

Senest opdateret: 

17. januar 2024

Af:

Thomas Garlov

thg@dsr.dk

I dag er det for svært for patienter og pårørende, der ønsker at klage over et behandlingsforløb i sundhedsvæsnet, at finde rundt i, hvad man kan klage over, og hvordan man konkret indgiver en klage til sundhedsmyndighederne.

Det bliver der nu ændret på.

Klagevejledningen for patienter og pårørende forbedres. Og fremover vil alle sager som udgangspunkt starte som såkaldte forløbsklager – dvs. klager over det samlede behandlingsforløb – hvorefter sagen kan prøves som en disciplinærnævnssag – altså en klage over en konkret sundhedsperson – hvis sundhedsmyndighedernes behandling af forløbsklagen giver anledning til kritik.

Det skal både gøre det mere overskueligt for patienterne at indgive en klage og sikre, at sundhedspersoner ikke vilkårligt involveres i disciplinærnævnssager.

"Det er helt afgørende, at patienter og pårørende har mulighed for at klage over et behandlingsforløb, og at vi lærer af fejlene, så vi minimerer risikoen for, at de gentager sig. Derfor ændrer vi patientklagesystemet, så der fremover vil ske en hurtigere og mere konstruktiv vej fra fejl til læring. Ændringerne skal samtidig forhindre, at læger og andre sundhedspersoner bliver unødigt involveret i klagesager, der kan være en voldsom belastning for den enkelte," siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde om ændringen.

Læs mere HER!