Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Flere ufaglærte i ældreplejen

Fra 2018 til 2022 steg andelen af ufaglærte i ældreplejen fra en andel på 17 % i 2018 til en andel på 26 % i 2022. Der er ikke meget der tyder på, at andelen af ufaglærte på ældreområdet bliver mindre i fremtiden, lyder det fra Videnscenter for Værdig Ældrepleje.

Publiceret: 

14. maj 2024

Senest opdateret: 

14. maj 2024

Af:

Thomas Garlov

thg@dsr.dk
pleje

Ufaglærte står i nogle kommuner for en betydelig del af arbejdet med at yde omsorg og pleje til de ældre.

Videnscenter for Værdig Ældrepleje i Sundhedsstyrelsen har undersøgt, hvem de ufaglærte er, hvordan de oplever at arbejde i ældreplejen og hvad der skal til for at fastholde og måske på sigt uddanne sig til faglærte.

Undersøgelsen viser, at hvis ledelsen tilbyder de ufaglærte en god introduktion, trygge rammer og adgang til faglig sparring, så øger det sandsynligheden for at de ufaglærte, der typisk er løsere knyttet arbejdet end de faglærte, får mod på at blive i faget.

”Det kan være svært at prioritere grundig introduktion og løbende kompetenceudvikling af de ufaglærte medarbejdere i en travl hverdag,” siger Mads Biering la Cour, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Han peger på, at prioriteringen af oplæring kan ses som en investering i ældreplejen:

”Tilknytningen til arbejdsfællesskaberne er med til at gøre de ufaglærte nysgerrige på at lære mere og sikre de fælles faglige samtaler om, hvordan man løser opgaverne godt. Det kan fastholde dygtige medarbejdere og motivere dem til at videreuddannes og blive i faget,” siger han i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelserne på sst.dk.

57 % af det ufaglærte social- og sundhedspersonale havde i 2022 været ansat i mindre end 1 år, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om ufaglærtes rolle i ældreplejen i rapporterne fra Videnscenter for Værdig Ældrepleje her!