Klagevejledning

Er der noget, du er utilfreds med eller ikke forstår i din dialog med Lederforeningen eller i behandlingen af din sag, så er du velkommen til at sende os en klage.

Procedure ved klager
Hvis du vil klage, så adressér en e-mail eller et brev direkte til chefen for Lederforeningen. Husk at skrive dine egne kontaktoplysninger med.

Senest 5 dage efter, at vi har modtaget din skrivelse, skriver vi, at klagen er modtaget, og hvordan vi behandler klagen videre.

Afhængigt af sagens karakter udfærdiger vi en redegørelse, du får senest tre uger senere.

Det er chefen for Lederforeningen, der håndterer klager og inddrager den ansvarlige ledelseskonsulent.

Har du spørgsmål til proceduren, er du velkommen til at kontakte chefen for Lederforeningen.
 
Chef for Lederforeningen
Jonna Søegaard
Mail: jos@dsr.dk 
Tlf.: 6020 5401

Lederforeningens adresse:
Lederforeningen i DSR
Sankt Annæ Plads 30
1250 København K