Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Solidaritetsfonden - Støtte til organisationer

Hver måned giver alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd en krone til Solidaritetsfonden, så vi gennem fællesskab og solidaritet kan støtte økonomisk sårbare medlemmer, sundhedspleje og organisationer. Det har vi gjort i mere end 25 år, og vil blive ved med at gøre.

Fondens formål

Solidaritetsfonden giver støtte til i alt fire formål.

  1. At støtte medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, som er ramt af sygdom eller socialt belastende begivenheder og er bragt i en økonomisk sårbar situation. Der ydes støtte med op til maks. 4.000 kr. til behandling hos aut. psykolog, kiropraktor, aut. fysioterapeut, aut. klinisk diætist, og psykoterapeuter som er medlem af Dansk psykoterapeut Forening, samt til behandling for misbrug. Der er også mulighed for at blive tildelt et rekreationsophold i et af PKA’s sommerhuse i lavsæsonen.

  2. At støtte humanitært arbejde

  3. At støtte fremme af sundhed og forebyggelse hos svage og sårbare grupper nationalt og internationalt

  4. At støtte international solidaritet og opbygningen af sygeplejerskeorganisationer med henblik på at forbedre arbejds- og levevilkår for sygeplejersker, sikre udvikling af faget og fremme sundhed.

 

Hvis man som medlem vil læse mere om, hvordan man kan søge støtte til formål 1, kan man læse mere her.

SKAT

Dansk Sygeplejeråd indberetter alle udbetalinger fra fonde og legater til SKAT.

Ansøgningsfrister

Ansøgninger til Solidaritetsfonden fra organisationer behandles fire gange årligt. Ansøgningsfristerne for støtte til organisationer i 2024 er henholdsvis d. 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. De indkomne ansøgninger behandles senest 14 dage efter ansøgningsfristen. Ansøgningerne sendes på mail til fonde@dsr.dk.

I mailen skal ansøgningen vedhæftes som PDF, hvori følgende oplysninger fremgår:

  • Baggrund og motivation for ansøgningen
  • Budget over, hvordan økonomiske midler fordeles
  • Eventuelt hvor mange penge, der søges støtte til
  • CVR-nummer
  • Konto- og registreringsnummer

Ansøgning for medlemmer

Hvis du som medlem ønsker at søge økonomisk støtte fra Solidaritetsfondens formål 1, kan du søge støtte her:

Ansøgning for medlemmer

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til DSR’s fonde og legater kan du træffe os på:

Telefon: 46 95 43 87 onsdag kl. 10.00 – 12.00.

Mail: fonde@dsr.dk

Vi forsøger at besvare alle mails inden for 1-3 hverdage.