Betingelser for nedsat kontingent

Er du i tvivl om, om du er berettiget til et billigere medlemskab af Dansk Sygeplejeråd? Nedenfor kan du se, hvilke betingelser du skal opfylde for at kunne søge om nedsat kontingent hos os.

Aktivt medlemskab

Når du har et aktivt medlemskab i Dansk Sygeplejeråd, kan vi i nogle tilfælde tilbyde at nedsætte dit kontingent uden at begrænse dine rettigheder. Nedenfor kan du se hvilke.

Du kan finde den relevante ansøgningsblanket under hver af beskrivelserne.

Ansat på nedsat tid

Hvis du er ansat på deltid og i gennemsnit får løn for max. 12 arbejdstimer om ugen, kan du få dit DSR-kontingent sat ned til 50% af det fulde kontingent.

Hvis du søger om forlængelse af et nedsat kontingent, skal du på blanketten angive den dato, hvor dit nedsatte kontingent udløber, (eks. 01-01-2023).

Søg om nedsat kontingen som deltidsansat

Barsel (dagpengeperioden)

Når du overgår fra løn til barselsdagpenge, kan du få dit DSR-kontingent sat ned til 25% af det fulde kontingent.

Hvis du søger om forlængelse af et nedsat kontingent, skal du på blanketten angive den dato, hvor dit nedsatte kontingent udløber, (eks. 01-01-2023).


Søg om nedsat kontingent under barsel

Dagpenge eller offentlig ydelse

Hvis du er ledig og på dagpenge eller anden offentlig ydelse (ledighed/sygdom), kan du få dit DSR-kontingent sat ned til 25% af det fulde kontingent.

Hvis du søger om forlængelse af et nedsat kontingent, skal du på blanketten angive den dato, hvor dit nedsatte kontingent udløber, (eks. 01-01-2023).


Søg om nedsat kontingent som modtager af dagpenge/offentlig ydelse

Førtidspension

Hvis du går på førtidspension, kan du stadig have et aktivt medlemskab. Prisen bliver reduceret til 14% af det fulde kontingent.

Medlemskabet giver dig følgende fordele:

 • Fagbladet Sygeplejersken
 • Kurser, konferencer, temadage og medlemsmøder
 • At stemme og stille op til organisatoriske poster ved valg i DSR
 • DSR´s emblem
 • Kontante medlemstilbud. Læs om DSR's medlemstilbud
 • Mulighed for at søge legater

Søg om nedsat kontingent som førtidspensionist 

Efterløn, seniorpension eller folkepension

Hvis du går på efterløn, seniorpension eller folkepension, kan du overgå til et seniormedlemskab. Prisen på dit kontingent vil blive sat ned til 14% af det fulde kontingent.
 

Et seniormedlemskab giver dig følgende fordele:

Søg om seniormedlemskab

Fleksjob

Gælder kun, hvis du er tilkendt fleksjob efter den 1. januar 2013.

 • Hvis du er tilkendt fleksjob, men ikke i arbejde, kan du få dit kontingent sat ned til 25% af det fulde kontingent.
 • Hvis du er tilkendt fleksjob og i arbejde inden for sundhedsområdet, eller i en anden sygeplejefaglig-relevant stilling, kan du få dit kontingent sat ned til 50% af det fulde kontingent. 

Søg om nedsat kontingent på fleksjob

Sygeplejerske på videreuddannelse

Hvis du læser på en SU-berettiget videreuddannelse, og du ønsker at arbejde et begrænset antal timer månedligt som supplement til din SU, kan du få nedsat dit kontingent til 25% af det fulde kontingent.

Hvis du søger om forlængelse af et nedsat kontingent, skal du på blanketten angive den dato, hvor dit nedsatte kontingent udløber, (eks. 01-01-2023).


Søg om nedsat kontingent under videreuddannelse

Sygeplejerske ansat på en anden overenskomst end DSR

Hvis du er ansat i en stilling, hvor det er en anden fagforening end DSR, der forhandler din overenskomst fx Dansk Magisterforening, Djøf, HK, Dansk Forsikringsforbund – og hvis du er medlem af denne fagforening, kan du få nedsat dit DSR kontingent til 225 kr. i kvartalet.

Denne type medlemskab giver dig følgende medlemsfordele:

 • Rådgivning fra DSR i sygeplejefaglige spørgsmål. (Overenskomstmæssige interesser varetages af den overenskomstbærende organisation)
 • Hvis du er leder: rådgivning fra Lederforeningen i DSR i sygeplejefaglige spørgsmål  (Overenskomstmæssige interesser varetages af den overenskomstbærende organisation)
 • Stemmeret og ret til at stille op ved organisatoriske valg
 • Adgang til alle DSR's arrangementer og aktiviteter
 • Fagbladet Sygeplejersken 
 • DSR Emblem
 • DSR's øvrige medlemstilbud (Forbrugsforeningen, leje af fritidsboliger, rabat på bøger, forsikring, bank mm).

Søg om nedsat kontingent


Er du ikke medlem af den fagforening der forhandler din overenskomst, kan vi ikke tilbyde et nedsat kontingent. 
Læs mere om hvad vi kan hjælpe dig med

Egen virksomhed indenfor sundhedsområdet

Hvis du har egen virksomhed indenfor sundhedsområdet og ikke har en bibeskæftigelse som sygeplejerske, kan du få nedsat dit kontingent til 225 kr i kvartalet.

Det giver dig følgende medlemsfordele:

 • Bistand ved patientklager
 • Stemmeret og mulighed for at stille op ved valg til organisatoriske poster i DSR
 • Adgang til DSR arrangementer og faglige netværk
 • DSR emblemet
 • Fagbladet Sygeplejersken
 • Mulighed for erhvervskonto i Lån og Spar Bank
 • Mulighed for erhvervsforsikring i BAUTA
 • DSR's øvrige medlemstilbud (Forbrugsforeningen, leje af fritidsboliger, rabat på bøger).

Søg om nedsat kontingent

 

 

 

Passivt medlemskab

Hvis du er i en af de følgende situationer, kan du søge om passivt (hvilende) medlemskab:

 • Du er udlandsdansker uden dansk arbejdsgiver
 • Du er på orlov uden løn
 • Du er uden indtægt (løn, dagpenge eller offentlig ydelse) og ikke arbejdssøgende
 • Du har skiftet erhverv og arbejder ikke inden for sundhedsområdet/ikke har et job, hvor din sygeplejefaglige baggrund er relevant

Læs mere om passivt (hvilende) medlemskab

 

Ophør af nedsat kontingent

Husk at give os besked, når der sker ændringer, der betyder, at du ikke længere opfylder betingelserne for nedsat kontingent. 

Blanket: Ophør af nedsat kontingent/passivt medlemskab

 

Er du i tvivl om, hvilket medlemskab der passer til dig?

Så send en mail til os i DSR Medlemskab dsr@dsr.dk eller ring på 33 15 15 55 #2. 
 

 

Computer og mus

Spørgsmål til medlemskabet

Har du spørgsmål til  dit medlemskab eller om dit kontingent?

Kontakt os på tlf.nr. 3315 1555 eller e-mail dsr@dsr.dk